ગુજરાતી (14988)

🙏 જય અંબે 🙏

દિલ ભલે ફૂલ થી પણ નાજુક રાખો,

પણ..

દિમાગ ને પથ્થર જેવું રાખો,

દુનિયાની કોઈ તાકાત તમને દુઃખી નહિ કરી શકે.💕

 
26
 
7 hours
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

સંબંધો નું અંતર ત્યારે દેખાયું 

જ્યારે મે કહ્યું 'હું ઠીક છું 'અને 

એમણે માની લીધું.

 
18
 
8 hours
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

આ એ સમય ચાલે છે, જ્યાં
*માણસ પડે તો* હસુ આવી જાય છે અને
*મોબાઈલ પડે તો* જીવ નીકળી જાય છે...

 
75
 
a day
 
akshay parekh

કૃષ્ણ પાસે કોઈ Mobile નથી
પણ તે આપણો favorite contact છે

તેની પાસે કોઈ Facebook નથી
પણ તે આપણો best friend છે

તેની પાસે Twitter નથી, પણ આપણે
હજુ પણ તેને follow કરીએ છીએ

તેની પાસે કોઈ Internet નથી

પણ આપણે તેની સાથે
દરરોજ connect મા રહીએ છીએ..

 
33
 
a day
 
akshay parekh

એક બહેનપણી બીજીને હુ તો રોજ એક

ચણીયાચોળી ઓનલાઈન મંગાવુ છુ

રાત્રે પહેરીને સવારે પાછી મોકલાવી દઉ છુ

ફીટીગ બરાબર નથી કહીને..!!⚘💕

😝😜😛😜😛😝
😂🤣😂🤣😂🤣

 
65
 
a day
 
akshay parekh

બહુ જ સુંદર દેખાશે આજે ઈ,

એક તો નવરાત્રી ના કપડા,
ને ઉપર થી એના નખરા....

 
33
 
a day
 
akshay parekh

લોકો ને ફરક નથી પડતો તમે ખુશ છો કે નહીં,
એમને તો એજ વાત થઈ ફરક પડે છે કે તમે એમને ખુશ રાખો છો કે નહીં ...☘️☘️

 
112
 
2 days
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

_*બહુ સારા અને સરળ ન થવું,

દુનિયા લાભ ઉઠાવવા જ બેઠી છે.*_

 
47
 
2 days
 
akshay parekh

અમારી ચાહત ની પરીક્ષા ના લ્યો...
હારી હું જઈશ તો તમે દુઃખી થશો ...
ને તમે હારશો તો પણ તમે દુઃખી થશો...☘️☘️

 
37
 
3 days
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

અંતર આત્મામાં ડૂબકી લગાવીએ,
ચાલો ખુદને શોધવા મરજીવા બનીએ..!!

 
31
 
3 days
 
akshay parekh
LOADING MORE...
BACK TO TOP