ગુજરાતી (14780)

વાતો તો બધી સાચી જ હોય છે...!!
બસ
કોઈને સમજવામાં તો...
કોઈને સાંભળવામાં ભૂલ થાય છે..!!

 
0
 
23 seconds
 
akshay parekh

કોઈ ફરિયાદ આ યાદ ની પણ કરો

જેનીએ હત્યા મારી નિંદર ની કરી ..🍁

 
6
 
6 hours
 
akshay parekh

હમે તુમસે હુઆ પ્યાર હમ ક્યા કરે... 😍



આપ હી બતાએ હમ ક્યા કરે.... 😄😁

 
8
 
9 hours
 
vikram6138

🙏 જય અંબે 🙏

જે આપણી #value ના સમજે ને વ્હાલા,
એને એકવાર પ્રેમથી એની #value સમજાવી દેવાની !!

 
41
 
11 hours
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

કોઈનો હાથ પકડવો ખુબ સહેલો છે સાહેબ,
કોઈનો હાથ હંમેશા માટે પકડી રાખવો ખુબ અઘરો છે !!

💐🌺🌺શુભ સવાર🙏🌺💐

 
39
 
11 hours
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

હંમેશા એકલા રહેવાની હિંમત રાખો,
કેમ કે જરૂર નથી કે જે તમારી સાથે હતા
એ આગળ પણ તમારી સાથે જ રહે !!

🌷🌹🌻શુભ સવાર🌻🌹🌷

 
38
 
11 hours
 
akshay parekh

આને કહેવાય હિસાબ પુરો નહી હિસાબ ચોખ્ખો...

અટલબિહારી વાજપેયી

જન્મ-25.12.1924
2+5+1+2+1+9+2+4=26

મરણ-16.08.2018
1+6+0+8+2+0+1+8=26
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 
43
 
a day
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

તમારા મૌન થી જેણે તકલિફ થાય
એ વ્યકિતી હંમેશા તમારા શબ્દની કદર કરશે....

 
85
 
a day
 
akshay parekh

દોસ્તો....આજે....વરસાદ....આવ્યો....એમના....ના...કેતા....કારણ....
...આજ.....મૌસમ...ભી...રોયા....હૈ....ક્યોંકી...મેરે દેશને...ભારતરત્ન....ખોયા....હૈં.....

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 
45
 
a day
 
akshay parekh

*દરેક ભૂલ Sorry બોલવાથી માફ થતી નથી, અમુક ભૂલો ના તો પરિણામ પણ ભોગવવા પડે છે 😭*

 
68
 
a day
 
akshay parekh
LOADING MORE...
BACK TO TOP