ગુજરાતી (14404)

🙏 જય અંબે 🙏

*વેદના અને સંવેદના બેઉ એકજ કાયાનો હિસ્સો છે*
*એક શરીર ને દુઃખાવે અને એક લાગણી ને*🌻

 
5
 
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

*કોઇ દિવસ ભગવાન ઉપર ગુસ્સે ના થવું કે તમને કશું નથી આપ્યું*,,

*કારણ કે દરરોજ એક નવો દિવસ અને નવી સવાર આપે છે તમારા સપનાં પુરા કરવા માટે*....

 
2
 
59 seconds
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

મહેનત પગથિયાં સમાન છે
અને નસીબ લીફ્ટ સમાન છે,

લીફ્ટ ક્યારેક બગડી શકે છે
પણ પગથિયાં તમને
હંમેશા ટોચ પર લઈ જશે !!

 
4
 
53 seconds
 
akshay parekh

યોગ દિવસ નિમિત્તે કોઈએ યોગના ફોટા મોકલવા નહીં,
ગઈકાલે ફોન વાંકો થઈ ગયેલો જે હજુ સીધો નથી થયો.
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

 
1
 
2 seconds
 
Bhavy Maniyar

*WhatsApp Yoga*

😔 *દીર્ઘ શ્વાસ*
😝😡😝 *સિંહમુદ્રા*
😜😜🙄😳🙄 *નેત્ર ત્રાડીકા*
👌🤘🖖👍👌👋 *હસ્તમુદ્રા*
😴😴 *શવાસન*
🌞🙏🏼 *સૂર્યનમસ્કાર*
🙃🙃 *શીર્ષાસન*
😇😇 *ભ્રામરી*
😂😃🤣😅 *હાસ્યયોગ*
😍😘😍 *પ્રેમયોગ*
😷🤐 *મૌનયોગ*

*INTERNATIONAL YOGA દિવસ*

*ઘરે બેઠા WhatsApp યોગા કરી લેવા !!*

 
17
 
5 hours
 
SPARSH

જે બહુ નડે એ જાતે જ પડે ને,
જે લડે એ મોડેથી પણ રડે !!

 
6
 
8 hours
 
Bhavy Maniyar

એ કેહતી હતી કે પાગલનો ભરોસોનાં કરાય,
પણ એને કોણ સમજાવે કે પાગલ તો એણે જ કર્યો છે !!

😍😍😍😍😍😍😍

 
19
 
9 hours
 
akshay parekh

ચાલુ બાઈકે લગાડેલ ફોન
* યમરાજ * ને પણ લાગી જાય છે

 
15
 
10 hours
 
akshay parekh

❝ મને હરદમ હરાવ્યા ના કર
ઓ જીંદગી

હું માણસ છું
કોંગ્રેસ નહીં ❞

😉😀😀😀

 
23
 
12 hours
 
akshay parekh

પાત્ર પાત્ર માં ફેર હોય છે

ગાય ઘાસ ખાય તો પણ દુધ આપે જ્યારે સાપ દુધ પીવે તો પણ ઝેર જ આપે.....😊

 
46
 
13 hours
 
UMANG 4432
LOADING MORE...
BACK TO TOP