ગુજરાતી (14988 | sorted randomly)

પતિએ હોટલના મેનેજરને કહ્યું : 'જલદી મારા રૂમમાં ચાલો, મારી પત્ની બારીમાંથી કુદી આપઘાત કરવા માંગે છે.'
મેનેજર : 'તો હું શું કરુ ?'
પતિ : 'બારી ખુલતી જ નથી.'

😬😬😬😂😂?😂😩😩😩😷

 
159
 
324 days
 
akshay parekh

એ મેરે દોસ્તો,
હસો, ખુબ હસો,

ઔર હસો, બસ હસતે જાઓ,
જી ભર કે હસો, દિલ ખોલકર હસો,

મેરે બાપ ક ક્યાં જાયેગા,
દુનિયા તુમ્હે હી પાગલ કહેગી..

 
84
 
604 days
 
akshay parekh

મને રેતી થી શું લેવા દેવા...,
તૂ ન હોય એ હર જગ્યા રણ છે.

 
166
 
1023 days
 
Ext_ordnry

જીવન માં તોફાન તો આવવુ જ જોઈએ
ત્યારે જ ખબર પડે કોણ હાથ પકડી ને ચાલે છે અને કોણ હાથ છોડીને.....😊

 
436
 
679 days
 
UMANG 4432

🕉 🙏 જય અંબે 🙏 🕉

*_જે થઇ ગયું, તે બહુ વિચારવુ નહિ,_*
*_જે મળ્યું, તેને ખોવુ નહિ,_*
*_સફળતા એને જ મળે છે,_*
*_જે સમય અને મુશ્કેલીથી ડરતા નથી._*

 
95
 
382 days
 
akshay parekh

રોટલી કમાવી મોટી વાત નથી...

પરિવાર સાથે બેસી ખાવી એ મોટી વાત છે..!!!

 
181
 
976 days
 
User17401

*ધીરજ એટલે*
*રાહ જોવાની ક્ષમતા નહિપણ*
*રાહ જોતી વખતે સ્વભાવ ને*
*કાબુ માં રાખવા ની ક્ષમતા...*

 
138
 
774 days
 
Anonymous

🕉 🙏 જય અંબે 🙏 🕉

*કોઈ ખુશીમાં રડ્યું છે તો*
કોઈ દુઃખીમાં રડ્યું છે.....
*ગજબ ખેલ છે જિંદગીનો*
સાહેબ
*કોઈ વિશ્વાસ માટે રડ્યું છે*
તો કોઈ *વિશ્વાસ*કરીને
રડ્યું છે......!!!!!

 
112
 
236 days
 
akshay parekh

सीटी वारी छोकरियों ने पोतना सीटी नु बव अभिमान होय।

आपडा गाम विशे। एम् केती हॉय। के "Villege is Boring"।

पण एन इ खबर ना होय।
के
गाजर भिंडा काकड़ी मरचा
🌽🍆🍌
जे पोतानी पिकी माँ भरावे छे ।ऐ वस्तु।
आया थी सीटी भारियु बांधी ने जाय छे।
त्यारे तमे पिकियु माँ भरावो छो।"भोसमांरीनीयु"

👧👩😋😝😜😛😉😅😁😂👩👧

 
130
 
979 days
 
Devil91

હુ તારો હતો કે નહી એ તો મને પણ નથી ખબર,
પણ,હા હુ તારો જ છું,
અને તારો જ રહેવા માગું છું.

 
239
 
660 days
 
Royal_Prem
LOADING MORE...
BACK TO TOP