ગુજરાતી (5786 in 1 year | sorting by most liked)

જે વ્યક્તિ તમારા થી જગડ્યા પછી પણ
તમને મનાવા નું હુનર રાખે છે
સમજી જવું એ તમને
ખુદ થી પણ વધારે ચાહે છે

 
702
 
338 days
 
ItsRDil

કંઇ કરવું જ હૉય..!
તૉ જલ્સા કરૉ
"પંચાત"
તૉ આખુ ગામ કરે..!!!😅😉

 
588
 
343 days
 
Parth MEhta

ખૂબ સહેલું છે કોક ને ગમી જવું,
અઘરૂ તો છે, સતત ગમતા રેહવું...

 
544
 
159 days
 
akshay parekh

💃🏼કાકીએ કાકાને ઉખાણુ પુછયું...........

ઉચોં કર્યો ઘાઘરો......
લાંબો કર્યો પગ.....
ઘબ કરીને ઘાલી દીધો
જુએ આખું જગ.......

કાકાએ કીધું ઘોડાચોદીની,આવા ભુંડા
ઉખાણા પુછાય.......?

કાકી કે તમને લોડોજ
દેખાયસ હુ તો પગમાં ચંપલ પેરવાનુ કેતીતી....

 
507
 
164 days
 
kamlesh lalwani

જીવન માં કાચ અને પડછાયા જેવા દોસ્ત રાખો
કારણ કે ,કાચ કયારેય ખોટું નહી બોલે અને પડછાયો કયારેય સાથ નહિં છોડે......!!

 
503
 
198 days
 
Parth MEhta

નિર્દોષ લાગણીઓ ત્યાં જ નમી જાય છે,નસીબમાં નથી હોતું હંમેશા એ જ ગમી જાય છે!

 
501
 
287 days
 
Vipul Ahir

પિતા - કેમ લા.. ગઈકાલે રાત્રે તુ પડોશની ટીનાને
શુ બોલ્યો હતો ?

જિગો- ક્યા કંઈ કહ્યુ છે પપ્પા ?

પિતા - તો પછી એ સવાર સવારે ઝગડવા કેમ આવી ?

જિગો - મને શુ ખબર ?

પિતા - જો ખરુ બોલ.. નહિ તો મારી મારીને
ચામડી ઉધેડી નાખીશ...

જિગો - હવે તમે જ કહો પપ્પા...
આપણે સવારે ચા પીતા હોય અને કોઈ આવે તો આપણે
શુ કહીશુ...

પિતા - આવો સાથે ચા પીવા...

જિગો- બપોરે આપણે જમતા હોઈએ અને કોઈ ઘરે આવે
તો આપણે શુ કહીશુ...

પિતા - આવો સાથે જમવા...

જિગો - હવે રાત્રે તે આપણા ઘરે આવી ત્યારે હુ સૂઈ
રહ્યો હતો એટલે મે તેને કહ્યુ .. આવ સાથે સૂવા..!

🙈🙉🙊

પિતા એ સુવડાવી સુવડાવી ને માયરો...

 
493
 
285 days
 
anjan

વિશ્વાસ એની પર કરો જે તમારી ૩ વાતો જાણી શકે તમારા સ્મિત પાછળ નું દુખ,
તમારા ગુસ્સા પાછળ નો પ્રેમ,
તમારા મૌન રહેવા પાછળ નું કારણ.

 
493
 
302 days
 
Parth MEhta

કોઈ કે મને પૂછ્યું કે આ દુનિયામાં તારું પોતાનું કોણ છે......

મેં હસીને કહ્યું કે જે બીજાના માટે મને ના છોડે એ મારું પોતાનું છે....

 
486
 
145 days
 
Mit Shah

જે વ્યકિત તમારા થી જગડયા પછી પણ,
તમને મનાવા નું હુનર રાખે છે,

સમજી જવું એ તમને,
ખુદ થી પણ વધારે ચાહે છે.❤

 
470
 
197 days
 
Parth MEhta
LOADING MORE...
BACK TO TOP