ગુજરાતી (2550 in 1 year | sorting by most liked)

નમવા થી સબંઘ સચવાઈ
જાય તો ❤ નમી જાવ,
પણ
દરેક વખતે તમારે જ નમવું પડે તો થોભી જાવ.

 
339
 
301 days
 
Parth MEhta

પસંદગી તો મારી લાજવાબ જ હોય છે. ઉદાહરણ તમારુ જ લઈ લો ને....😊

 
329
 
274 days
 
UMANG 4432

*વિચારો...*

*હું તમારો દોસ્ત ન હોત...*


*તો શું થાત ?*
જોયું...

કેટલું *ખાલી ખાલી* લાગે છે,

એટલે મને *ભુલતા* નહીં, હંમેશા *મળતા* રહેજો...

અથવા

*મૅસૅજ* દ્વારા *ખબર અંતર* પૂછતા રહેજો....

 
324
 
267 days
 
akshay parekh

કમાવી હોય તો "લાયકાત" કમાઓ સાહેબ,
લાયકાત વગર કદાચ "ઔડી" લઈને ફરશો
તો પણ દુનિયા "ડ્રાઈવર" જ સમજશે !!

 
307
 
316 days
 
akshay parekh

*ગઈકાલ નો અફસોસ* અને *આવતી કાલ ની ચિંતા*

આ બે એવા ચોર છે.
જે તમારી ખુશીઓ ચોરી લે છે.

માટે હંમેશા... હસતા રહો અને મસ્ત રહો.....😊

 
300
 
233 days
 
UMANG 4432

ખાલી Love u કેવાથી પ્રેમ ના થાય સાહેબ....
હૈયા માં હરખ હોવો જોઈએ કોઈની ચિંતા કરવાનો..
😘😘😘

 
293
 
235 days
 
DvirusDev7

લોકો આ નવા વર્ષે બધુ બવ નવું માંગશે..
પણ મારે તો..
તમારો એજ જૂનો સાથ ફરી જોઇએ છે..
😄😄😄

 
269
 
233 days
 
DvirusDev7

જ્યારે એકજ મહિલા તમને પસંદ કરે ત્યારે....
તમે એક પતિ છો...!!

જ્યારે સો મહિલા પસંદ કરે ત્યારે
તમે એક આદર્શ વ્યક્તિ છો...!!

જ્યારે તમને હઝારો મહિલા પસંદ કરે ત્યારે ...
તમે એક નેતા છો....!!

જ્યારે તમને આખા શહેર ની
મહિલા પસંદ કરે ત્યારે...!!

*તમે પાણીપુરી વાળા છો..!!*

😂😂😂😂😂

 
263
 
317 days
 
akshay parekh

*જિંદગી ત્યારે જ ખુબસુરત લાગે...*☺

*જયારે આપણી Feeling સમજવા વાળું કોઈ હોઈ...*😘😚

 
261
 
360 days
 
akshay parekh

*કારણ વગરની હાજરી કરતાં,*
*યાદ આવે એવી ગેરહાજરી*
*વઘુ સારી*

 
258
 
317 days
 
akshay parekh
LOADING MORE...
BACK TO TOP