ગુજરાતી (2627 in 1 year | sorting by most liked)

*શ્રાવણ મહિનામાં છોકરી ઓ મંદીર મા જાય છે....*

*સારો વર મળે એટલે..*

*પણ....*

*પરણેલી બાયુ શું કામ જાય છે...*

*ફરીયાદ કરવા કે કેવો માગ્યો તો ને કેવુ દીધુ.....!!!*

😜😜😜😂😂😂😇

 
357
 
330 days
 
Niraj Thacker

નમવા થી સબંઘ સચવાઈ
જાય તો ❤ નમી જાવ,
પણ
દરેક વખતે તમારે જ નમવું પડે તો થોભી જાવ.

 
332
 
242 days
 
Parth MEhta

પસંદગી તો મારી લાજવાબ જ હોય છે. ઉદાહરણ તમારુ જ લઈ લો ને....😊

 
314
 
216 days
 
UMANG 4432

*વિચારો...*

*હું તમારો દોસ્ત ન હોત...*


*તો શું થાત ?*
જોયું...

કેટલું *ખાલી ખાલી* લાગે છે,

એટલે મને *ભુલતા* નહીં, હંમેશા *મળતા* રહેજો...

અથવા

*મૅસૅજ* દ્વારા *ખબર અંતર* પૂછતા રહેજો....

 
310
 
208 days
 
akshay parekh

કમાવી હોય તો "લાયકાત" કમાઓ સાહેબ,
લાયકાત વગર કદાચ "ઔડી" લઈને ફરશો
તો પણ દુનિયા "ડ્રાઈવર" જ સમજશે !!

 
302
 
257 days
 
akshay parekh

Girl: હું જન્મી ને ત્યારે એકદમ Cute ને sweet હતી...
તું કેવો હતો.?

Boy : નાગો.... 😂😂😘💋😍

 
296
 
362 days
 
akshay parekh

*ગઈકાલ નો અફસોસ* અને *આવતી કાલ ની ચિંતા*

આ બે એવા ચોર છે.
જે તમારી ખુશીઓ ચોરી લે છે.

માટે હંમેશા... હસતા રહો અને મસ્ત રહો.....😊

 
293
 
174 days
 
UMANG 4432

Open અને close બન્ને વિરોધાભાષી શબ્દ છે

પરંતુ એની મજા તો જુવો....

આપણું મન open એની પાસે જ થાય છે
જે આપણી ખૂબ જ close હોય છે.....🍂

 
284
 
325 days
 
akshay parekh

🍁 *જીવન ના ત્રણ મંત્ર* 🍁

🍁 *ખુશીમાં- વચન નહી આપવુ* 🍁
🍁 *ગુસ્સામાં- જવાબ નહી આપવો* 🍁
🍁 *દુઃખમાં - નિર્ણય નહી લેવો*🍁

 
284
 
351 days
 
akshay parekh

બધી મોટી મોટી "હસ્તીઓ" વચ્ચે...

તમારા માટે "હસતી" વ્યક્તિ ને મહત્વ વધારે આપજો.
😇

 
283
 
348 days
 
Parth MEhta
LOADING MORE...
BACK TO TOP