ગુજરાતી (44 in 1 week | sorting by most liked)

જો લગનમાં છોકરીવાળા વધુ ડિસ્કો કરે,
તો સમજી લેવું કે એના ઘરની માથાકૂટ તમારા ઘરે આવે છે !!

😂😂😂😂😂😂

 
145
 
5 days
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

#CARE કરવાવાળાની જ જિંદગી ઝેર છે,

બાકી #IGNORE કરવાવાળાને તો લીલાલેર છે !!

💖"

 
103
 
6 days
 
akshay parekh

┄─┅━━━━▣▣▣━━━━━┅─┄

ઘણૂ અઘરૂ છે દોસ્ત એ વ્યક્તિને સમજવું,
જે વ્યક્તિ બધું જ જાણતો હોય પણ કંઈ જ બોલતો ન હોય. 🤭

┄─┅━━━━▣▣▣━━━━━┅─┄

 
95
 
a day
 
akshay parekh

તમેં 70 દારૂ ની બોટલ માંથી તમારી ઉમર ઘટાડો અને એની અંદર 1948 બોટલ બિયર ની ઉમેરો જે ટોટલ થશે એ તમારો જન્મનો વર્ષ હશે...
આ છે એક બેવડા એન્જિનયર નું મગજ...✌💙✌
ફરજિયાત આ પદ્ધતિ યુઝ કરજો👍

 
93
 
6 days
 
akshay parekh

સમજદાર વ્યક્તિ જયારે સંબધ નિભાવવાનું બંધ કરે,
ત્યારે સમજી લેવું કે એની લાગણીને ઠેસ પહોંચી છે !!

🌷🌹🌷શુભ રાત્રી🌷🌹🌷

 
91
 
5 days
 
akshay parekh

┄─┅━━━━▣▣▣━━━━━┅─┄
જ્યારે હજારો સપના તૂટી જાય ને સાહેબ,
ત્યારે તેને જીવિત કરવા માટે બે જ વ્યક્તિ મળે છે.
મા અને બાપ 👨‍👨‍👧‍👧
┄─┅━━━━▣▣▣━━━━━┅─┄

 
89
 
2 days
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

સુધારે એ સગો ને બગાડે એ બહારનો,

જેવા છીએ એવા અપનાવે એ આપણો !!

🌷

 
86
 
6 days
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

તમારા મૌન થી જેણે તકલિફ થાય
એ વ્યકિતી હંમેશા તમારા શબ્દની કદર કરશે....

 
85
 
a day
 
akshay parekh

સ્કોટલેન્ડની એક સુંદર કહેવત છે - "મહેનત કરવાથી કોઈ મર્યું હોય એવું સાંભળ્યું નથી."

સાચે જ માણસ કંટાળાથી, માનસિક રોગથી અને નવરાશથી મરે છે, કામ કરવાથી નહીં !

🅶🅾🅾🅳 🅼🅾🆁🅽🅸🅽🅶

 
82
 
4 days
 
Udaym152

ટૂંકી બુદ્ધિ અને
અધુરી સમજણનું પરિણામ
એટલે સંબંધ "ICU" માં !! ...

 
80
 
6 days
 
akshay parekh
LOADING MORE...
BACK TO TOP