ગુજરાતી (26 in 1 week | sorting by most liked)

લોકો ને ફરક નથી પડતો તમે ખુશ છો કે નહીં,
એમને તો એજ વાત થઈ ફરક પડે છે કે તમે એમને ખુશ રાખો છો કે નહીં ...☘️☘️

 
112
 
2 days
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

ભગવાન તમને એટલા સુખી રાખે
કે
તમે મગફળી ફોલો...
તો
અંદર થી
*કાજુ* નીકળે !!

 
111
 
5 days
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

*ખુશીની પાછળ સંતાયેલો એક આસું,*
*ગુસ્સાની પાછળ સંતાયેલો પ્રેમ,*

*અને ચુપ રહેવા પાછળ નું કારણ*
*અમુક લોકો જ સમજી શકે છે.*

 
82
 
6 days
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

આ એ સમય ચાલે છે, જ્યાં
*માણસ પડે તો* હસુ આવી જાય છે અને
*મોબાઈલ પડે તો* જીવ નીકળી જાય છે...

 
75
 
a day
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

કેટલાક કિસ્સાઓ
હંમેશને માટે પુરા કરી દીધા !

જ્યાં ભૂલ ન હતી,
ત્યાં પણ હાથ જોડી લીધા !

 
67
 
6 days
 
akshay parekh

એક બહેનપણી બીજીને હુ તો રોજ એક

ચણીયાચોળી ઓનલાઈન મંગાવુ છુ

રાત્રે પહેરીને સવારે પાછી મોકલાવી દઉ છુ

ફીટીગ બરાબર નથી કહીને..!!⚘💕

😝😜😛😜😛😝
😂🤣😂🤣😂🤣

 
65
 
a day
 
akshay parekh

રાહ જોવામાં ફરી એક #સાંજ વહી ગયી,

ઉજાગરાની પ્યાસ લઈ ફરી રાત પડી ગયી💕

 
62
 
5 days
 
akshay parekh

પ્રેમના નશામાં આવીને હું એને...
ભગવાન માની બેઠો હતો,
સાલુ ભાન તો ત્યારે આવ્યું જ્યારે...
એણે મને કહ્યું કે,

ભગવાન કોઈ એકનો નથી હોતો...

 
58
 
6 days
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

_*બહુ સારા અને સરળ ન થવું,

દુનિયા લાભ ઉઠાવવા જ બેઠી છે.*_

 
47
 
2 days
 
akshay parekh

અમારી ચાહત ની પરીક્ષા ના લ્યો...
હારી હું જઈશ તો તમે દુઃખી થશો ...
ને તમે હારશો તો પણ તમે દુઃખી થશો...☘️☘️

 
37
 
3 days
 
akshay parekh
LOADING MORE...
BACK TO TOP