ગુજરાતી (198 in 1 month | sorting by most liked)

હમેશાં યાદ રાખજો

ભુતકાળમાં આંટો મરાય.
રહેવાય નહીં...😊

 
164
 
25 days
 
UMANG 4432

વર્તમાનમાં થી જ સુખ લેવાનો પ્રયત્ન કરો...

ભવિષ્ય ખુબ કપટી છે,
જે ખાલી આશ્વાસન આપશે ગેરેંટી નહી...

 
152
 
30 days
 
akshay parekh

પ્રશ્ન : પ્રેમ શું છે ?
ઉત્તર : જીવન નો પ્રકાશ છે.

પ્રશ્ન : લગ્ન શું છે ?
ઉત્તર : એજ પ્રકાશ નું લાઈટ બિલ

🤣🤣🤣🤣🤣

 
148
 
7 days
 
UMANG 4432

"સારો" માણસ "મતલબી" નથી હોતો સાહેબ...
બસ દૂર થઈ જાય છે એવા "લોકો" થી જેને એની "કદર" નથી હોતી..

 
144
 
9 days
 
akshay parekh

આજે ઈચ્છા તો
એવી થાયછે કે કોઈને
હેરાન~પરેશાન કરૂ...!!
પણ..
સાલુ ઈ નથી ખબર
પડતી કે.,
"શાન્તિ" થી
જીવે છે કોણ...??

 
144
 
26 days
 
Mits9022

એક જગ્યા એવી છે ને જ્યાં માણસ રહે તો તેને ક્યારે પણ તકલીફ પડતી જ નથી.

એ છે આપની પોતાની "લિમિટ"..😊

 
143
 
27 days
 
UMANG 4432

*છેતરીને સંત બનવું તેના કરતા*

*છેતરાઈને માણસ બનવું અઘરૂ છે..!*

*શનિ નડે છે એટલે બધા ને .*
*હનુમાન ચાલિસા મોઢે હોય છે....*

*પણ અફસોસ કૃષ્ણ કોઇ ને નડતો નથી બાકિ આખી ગીતા મોઢે હોત...*

 
142
 
19 days
 
akshay parekh

મને હવે એ તો નથી ખબર કે
તારા મારા વચ્ચે શું છે...?

પણ જે પણ છે કમાલનું છે...!!

ખબર છે કે તું મળીશ પણ નઈ ને
હું તને ખોઈશ પણ નઈ...!!

 
140
 
13 days
 
akshay parekh

મિત્રતા એટલે વાત વિનાની વાતો,
અને નાત વગરનો નાતો !!

 
138
 
30 days
 
akshay parekh

છોકરી : મને ધોળા 👩થવા માટેની કોઈ ક્રીમ આપો ને...
દુકાનદાર : અરે ગાંડી ક્રીમ છોડ...ઓપ્પો કે વિવો📱 નો ફોન લૈલે...રાતોરાત ધોળી થઈ જઇશ..😂😂

 
138
 
22 days
 
DvirusDev7
LOADING MORE...
BACK TO TOP