ગુજરાતી (217 in 1 month | sorting by most liked)

*શ્રાવણ મહિનામાં છોકરી ઓ મંદીર મા જાય છે....*

*સારો વર મળે એટલે..*

*પણ....*

*પરણેલી બાયુ શું કામ જાય છે...*

*ફરીયાદ કરવા કે કેવો માગ્યો તો ને કેવુ દીધુ.....!!!*

😜😜😜😂😂😂😇

 
344
 
27 days
 
Niraj Thacker

Open અને close બન્ને વિરોધાભાષી શબ્દ છે

પરંતુ એની મજા તો જુવો....

આપણું મન open એની પાસે જ થાય છે
જે આપણી ખૂબ જ close હોય છે.....🍂

 
257
 
23 days
 
akshay parekh

🕉 હર હર મહાદેવ 🕉

જાણવા કરતા સમજવું એ ઘણું મહત્વનું છે સાહેબ...તમને જાણતા તો અનેક લોકો હશે, પણ સાહેબ......
જે ખરેખર સમજતા હોય એવા કોઈકજ હશે.....

 
229
 
24 days
 
akshay parekh

બધા ની પર્સનલ લાઈફ હોય છે
પણ મારે તો
પર્સનલ પણ તુ અને
લાઈફ પણ તુ.

 
229
 
14 days
 
Unpredictable

સમય નથી એમ ન કહો એમ કહો કે,
Planning નથી અથવા
Priority નથી,
કેમ કે સમય તો બઘા પાસે 24 કલાક નો જ હોય છે.

 
228
 
10 days
 
Parth MEhta

દુનિયામાં સારા માણસ ને
ગોતવા ના નીકળતા ..
😜😂
કેમકે બહાર બઉ વરસાદ છે
અને હું ઘર માં છું...😂😜

 
227
 
26 days
 
akshay parekh

🕉 હર હર મહાદેવ 🕉

"દુનિયા કહે છે કે
ફક્ત નફરત માં જ દુઃખ હોય છે
પણ સાહેબ,
હદ થી વધારે લાગણી ઓ પણ,
વ્યક્તિ ને ઘણીવાર
તકલીફો આપી જાય છે...

 
222
 
26 days
 
akshay parekh

અહી જાંગીયા સુકાતા નથી ને
🌧🌨⛈હવામાન વિભાગ તરફથી આગાહી ઉપર
આગાહી આવે છે....😠😠😠

 
219
 
26 days
 
User111

*સ્વયંને* એવા બનાવો કે
જયાં તમે હોવ ત્યાં
*બધા તમને પ્રેમ કરે*

જયાંથી તમે *ચાલ્યા* જાઓ ત્યાં
બધા તમને *યાદ* કરે.

જયાં તમે *પહોચવાના* હોવ ત્યાં બધા તમારી *રાહ* જુએ.

 
209
 
30 days
 
Love love love

છગનઃ વરસાદ થાય પછિ વિજળિ કેમ થાય છે🌦

મગનઃઅરે ભાઈ એતો બત્તિ મારિ ને જુવે છે કયાય કોરુ તો નથિ રહિ ગયુ ને😀😀😀

 
209
 
29 days
 
akshay parekh
LOADING MORE...
BACK TO TOP