ગુજરાતી (192 in 1 month | sorting by most liked)

કમાવી હોય તો "લાયકાત" કમાઓ સાહેબ,
લાયકાત વગર કદાચ "ઔડી" લઈને ફરશો
તો પણ દુનિયા "ડ્રાઈવર" જ સમજશે !!

 
276
 
17 days
 
akshay parekh

જ્યારે એકજ મહિલા તમને પસંદ કરે ત્યારે....
તમે એક પતિ છો...!!

જ્યારે સો મહિલા પસંદ કરે ત્યારે
તમે એક આદર્શ વ્યક્તિ છો...!!

જ્યારે તમને હઝારો મહિલા પસંદ કરે ત્યારે ...
તમે એક નેતા છો....!!

જ્યારે તમને આખા શહેર ની
મહિલા પસંદ કરે ત્યારે...!!

*તમે પાણીપુરી વાળા છો..!!*

😂😂😂😂😂

 
237
 
17 days
 
akshay parekh

*કારણ વગરની હાજરી કરતાં,*
*યાદ આવે એવી ગેરહાજરી*
*વઘુ સારી*

 
233
 
17 days
 
akshay parekh

સપનાઓ તુટવા પણ જરૂરી છે જિંદગીમાં,

ખબર તો પડે આપણામાં કેટલી ત્રેવડ છે પાછુ ઉઠવાની !!!!

 
230
 
17 days
 
Raj96

સંબઘો એવા રાખજો કે તમને એવુ ના લાગે કે, તમને સારી વ્યકિત મળી છે.
પણ તે વ્યકિત ને લાગે કે, તમારાથી સારુ કદાચ કોઇ નહી મળે.

 
219
 
23 days
 
Parth MEhta

🕉 🙏 જય અંબે 🙏 🕉

સ્વાભાવે થોડી ગરમી જરુરી છે સાહેબ,

બાકી ખારો ન હોય તો દુનિયા દરીયો પણ પી જાય...

 
217
 
16 days
 
akshay parekh

દરવાજો ખોલતા.....

છોકરી: ,(જુના પ્રેમી ને જોઈ ને )

કાલે મારા લગન છે...મારી જીંદગીમા પાછો સુકામ આયો ?

છોકરો :
આઘીઝા D.j ઓડર મને મળીયો છે. કામ ધંધોય મુકી દેવો ? 😛😁😝🤣

ભીખો સાઉન્ડ વારો

 
214
 
15 days
 
akshay parekh

*હવે સંબંધો પણ*
*નોકરી જેવા થઈ ગયા છે,*

*સારી ઓફર મળતા જ*
*બદલાય જાય છે...*

 
207
 
15 days
 
akshay parekh

વાહ. ..યાર

તારી ને ભાભી ની જોડી તો.... રામ
અને સીતા જેવી છે........

હા....ભાઈ એવુ જ છે.
પણ. ...
.નથી ધરતી મા સમાતી.....
કે
.નથી રાવણ લઇ જાતો....
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 
200
 
23 days
 
akshay parekh

નામ વિનાના સંબંધ હંમેશા..

વધારે એવરેજ આપતા હોય છે.....😊

 
195
 
26 days
 
UMANG 4432
LOADING MORE...
BACK TO TOP