ગુજરાતી (188 in 1 month | sorting by most liked)

શર્મિલાભાભી: (છાપા વાળા) ને કે આ વખતે *માસિક નથી આવ્યું.....!!!!*

છાપા વાળો: *તો રહી ગયું હશે......*

 
231
 
14 days
 
King007

પી 😋ને આવેલો પતિ : તુ જાડી, કાળી, આંધળી......!!!😂

પત્ની ગુસ્સા થી: તુ દારૂડિયો, બેવડો, નશેડીયો.....😡😡😡

😂પતિ જોર જોર થી હસી ને :
મારુ શુ.....હુ તો કાલે સવારે બરાબર થઈ જઈશ...... ।

*પણ તુ તો એવી જ રહેવાની !!!* 😎😂🤣😎😂

 
210
 
12 days
 
King007

વ્યક્તિ ને સમજવા માટે દર વખતે ભાષાની જરૂરત હોતી નથી...,
એનુ વર્તન પણ ઘણું બધું કહી દે છે...!

 
201
 
19 days
 
Parth MEhta

મિત્રતા તો એવી હોવી જોઈએ કે
ક્યારેક એકલા નીકળીએ તો જોવા વાળા ના મન માં question થાય કે...
બીજો ચોદીનો ક્યાં ગયો?
🤣🤣😃😃

 
194
 
16 days
 
kamlesh lalwani

નીંદ નહીં આતી રાત કો
ચેન નહીં આતા દિન મેં
મેને પૂછા રબ સે
કયા યહી પ્યાર હે ....!

રબ ને કહા :
ટણપા ....પંખો ...ફૂલ કરી ને શુંઇ જા ....ગરમી મા બધા ને આવુજ થાઈ ! 😄😄
😜😜😆😆😂😂

 
194
 
12 days
 
King007

કાકા : પેંડા ખાવ ...
કેમ લ્યા - શેના પેંડા ?

કાકા મને એસ.એસ. સી. મા 70% આવ્યા .
એમ....

પણ અલ્યા અમે કોઇ દી તને ભણતા તો જોયો નથી.

અરે કાકા તમારે ત્યા બાબો આવ્યો ત્યારે તમે પેંડા વેહચ્યાંતા ત્યારે અમે તમને એવુ પૂછ્યૂ તૂ...😅😅

 
187
 
18 days
 
akshay parekh

આમાં શું સમજવું?

જમાઈ દીકરી ને લઇ જવા ની જલ્દી કરતા હતા,
ત્યારે સાસુ એ જમાઈ ને કહ્યું:

"ભલેને રોકાતી,
૨ દિવસ હલાવી લેજો..!"

ગુજરાતી એટલે ગુજરાતી!


😀😀😀😀😀😀😀😀

 
186
 
14 days
 
King007

બુલેટ ટ્રેન એવા દેશો માટે છે જયાં સમય ની અછત છે.
ભારત મા તો *બાયુ ગાડી રીવસઁ લેતી હોય* તોય સાત જણા પાછળ ઊભા રહીને
આવવા દો..
આવવા દો..
કરતા ટાઈમપાસ કરતા હોય છે ॥
😂😜😂😜

 
182
 
13 days
 
Love love love

જન્મ અને મૃત્ય તો ઈશ્વરના હાથમાં છે,
માણસના હાથમાં તો ખાલી મોબાઈલ જ છે !!
વાપરો તમ તમારે....

 
177
 
23 days
 
ankur6177

સવાર સવારમાં વોટસએપ હરિદ્વાર બની જાય છે..
અને,
રાત થતાં થતાં બેંગકોક થઇ જાય છે..!!!

😅😅😅

 
177
 
8 days
 
User111
LOADING MORE...
BACK TO TOP