ગુજરાતી (9 in 1 day | sorting by most liked)

પાંચ સગડીના 'સ' ને સાચવતા રહો,
અને જીંદગીભર શાન્તિ અને આનંદનો અનુભવ કરો !!!!!

સાસુ,સસરા,સાળા,સાળી અને સાઢુ!! 😁😃😄

 
57
 
20 hours
 
Love love love

ગણિત માં જેને X અને Y કહેવાય છે ને એને ગુજરાતી માં ફલાણો અને ઢીકણો કેવાય છે.... 😳

 
56
 
15 hours
 
akshay parekh

💕
*"સ્કૂલ" માં લખ્યું હોય છે*
*"નિયમ" તોડવાની મનાઈ છે*

*"બાગ" માં લખ્યું હોય છે*
*"ફૂલ" તોડવાની મનાઈ છે*

*"રમત" માં લખ્યું હોય છે*
*"રૂલ્સ" તોડવાની મનાઈ છે*

*....કાશ....*

*સંબંધ પરિવાર દોસ્તી માં*
*પણ આ લખ્યું હોત કે*
*"સાથ" છોડવાની મનાઈ છે*

 
50
 
20 hours
 
Love love love

મેં *ડાએટીંગ* નામની અતિ ઘોર તપસ્યા ની શરૂઆત કરી.....

અને એજ દિવસે ઘરમાં *હાફૂસ* નામની *મેનકા* આવી .....

અને હું *વિશ્વામિત્ર* થઈ ગયો
😃😛😃

 
47
 
17 hours
 
Love love love

*શબ્દો પાસે અર્થ*
*જરૂર હોય છે,*
*પણ અર્થઘટન તો*
*મન પાસે જ હોય છે.*

 
41
 
20 hours
 
Love love love

દુનિયા માં બધી વસ્તુઓ મળી જાય...

પણ



































આપણી ભૂલ નથી મળતી

 
32
 
15 hours
 
akshay parekh

*રામાયણમાં બે વ્યકિત એવી હતી*
*એક વિભીષણ અને એક કૈકેયી.* *વિભીષણ રાવણના રાજમાં રહેતો હતો,*
*છતાં પણ બગડયો નહિ.*
*કૈકેયી રામના રાજયમાં રહેતી હતી,*
*છતાં પણ સુધરી નહિ.*

*ભાવાર્થ: સુધરવું અને બગડવુ*
*કેવળ મનુષ્યના* *વિચાર અને સ્વભાવ પર નિર્ભર કરે છે.*

 
21
 
4 hours
 
Love love love

🙏 જય અંબે 🙏

જીતી ને ઝૂકીએ
અને હસીને હારીએ
એજ જીવનની સાચી રીત છે.

 
17
 
3 hours
 
akshay parekh

સાલું ઈંગ્લીશ શીખવામાં જ અઘરું છે ખાલી,
બાકી ઈંગ્લીશ પીવામાં તો મોજ પડી જાય હો !!

😜😜😜😜😜😜

 
11
 
7 hours
 
akshay parekh
LOADING MORE...
ALL MESSAGES LOADED
BACK TO TOP