ગુજરાતી (2 in 1 day | sorting by most liked)

🙏 જય અંબે 🙏

દિલ ભલે ફૂલ થી પણ નાજુક રાખો,

પણ..

દિમાગ ને પથ્થર જેવું રાખો,

દુનિયાની કોઈ તાકાત તમને દુઃખી નહિ કરી શકે.💕

 
27
 
8 hours
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

સંબંધો નું અંતર ત્યારે દેખાયું 

જ્યારે મે કહ્યું 'હું ઠીક છું 'અને 

એમણે માની લીધું.

 
18
 
9 hours
 
akshay parekh
LOADING MORE...
ALL MESSAGES LOADED
BACK TO TOP