ગુજરાતી (2 in 1 day | sorting by most liked)

માં :- ગટુ તુ ભણવામાં
હોંશિયાર છે પછી ટયુશનની શુ જરૂર છે

ગટુ :- તુ કામ માં હોંશિયાર છે
તો પણ કામવાળી રાખીછે ને

*સત્યનાશ*...🤣😂

 
32
 
21 hours
 
लक्ष्य_मोदी_दोबारा

સાહેબ નરેન્દ્ર મોદી પ્રત્યે નો પ્રેમ જોવો અમારો, નામાંકન તો 26 મી એ કરશે પણ અમેતો એની પેલા એમને વોટ કરીને પીએમ બનાવી લીધા છે

 
2
 
12 hours
 
Tejas modi
LOADING MORE...
ALL MESSAGES LOADED
BACK TO TOP