ગુજરાતી (9 in 1 day | sorting by most liked)

🙏 જય અંબે 🙏

અરીસો છે આ જિંદગી દોસ્ત,

તુ હસ જિંદગી પણ હસવા લાગશે. 💐

 
48
 
14 hours
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

જો ખરેખર કોઈનો સાથ
જિંદગીભર ઇચ્છતા હોવ તો,
એને ક્યારેય ના બતાવો કે તમે
એને કેટલો પ્રેમ કરો છો...

 
46
 
14 hours
 
akshay parekh

🙏 જય અંબે 🙏

સાહેબ જીવનની સાચી મજા તો ભોળા લોકો જ લે છે,
બાકી લુચ્ચાઓને તો બોલવા માટે પણ પ્લાન કરવો પડે છે. 😠

 
42
 
14 hours
 
akshay parekh

┄─┅━━━━▣▣▣━━━━━┅─┄
જ્યારે હજારો સપના તૂટી જાય ને સાહેબ,
ત્યારે તેને જીવિત કરવા માટે બે જ વ્યક્તિ મળે છે.
મા અને બાપ 👨‍👨‍👧‍👧
┄─┅━━━━▣▣▣━━━━━┅─┄

 
41
 
12 hours
 
akshay parekh

┄─┅━━━━▣▣▣━━━━━┅─┄

રાખવી પડે છે લાગણીઓને દિલમાં દબાવીને, સાહેબ
એ (લાગણીઓનો) દરિયો જો તોફાને ચડે ને
તો ઘણાને લઇને ડૂબે છે 😞

┄─┅━━━━▣▣▣━━━━━┅─┄

 
34
 
12 hours
 
akshay parekh

ગઈકાલે ભલે બધા ભારતીય થઇ ગયા હતા,
આજ થી પાછા પટેલ, ઠાકોર, મુસ્લિમ, વાણીયા વિગેરે અલગ અલગ થઈ ને લડવાનું છે ભૂલી ના જતાં😭😭

લિ. રાજનીતિ ની સચ્ચાઈ 🙈

 
22
 
5 hours
 
akshay parekh

┄─┅━━━━▣▣▣━━━━━┅─┄

ઘણૂ અઘરૂ છે દોસ્ત એ વ્યક્તિને સમજવું,
જે વ્યક્તિ બધું જ જાણતો હોય પણ કંઈ જ બોલતો ન હોય. 🤭

┄─┅━━━━▣▣▣━━━━━┅─┄

 
20
 
3 hours
 
akshay parekh

*દરેક ભૂલ Sorry બોલવાથી માફ થતી નથી, અમુક ભૂલો ના તો પરિણામ પણ ભોગવવા પડે છે 😭*

 
15
 
2 hours
 
akshay parekh

┄─┅━━━━▣▣▣━━━━━┅─┄

જીવનમાં જો કોઈ ખરાબ અનુભવ થાય તો, ધીરજ રાખજે દોસ્ત,
કેમ કે રડીને હસવાની મજા જ કંઈક અલગ હોય છે. ☺

┄─┅━━━━▣▣▣━━━━━┅─┄

 
8
 
3 hours
 
akshay parekh
LOADING MORE...
ALL MESSAGES LOADED
BACK TO TOP