ગુજરાતી (11596)

રડવું નથી મારે તારી પાસે,
પણ જોને હસાતુંય નથી..... તારા વગર
કંઇ કહેવું નથી હવે મારે તને,
પણ ચુપ રહેવાતું ય નથી.... તારા વગર
યાદ નથી કરવું તારું કંઇ જ ,
પણ કશુ ભુલાતું ય નથી..... તારા વગર
રહેવાનું ય નથી મારે તારી પાસે,
પણ પાછું જીવાતુ ય નથી.....તારા વગર
બધું જ તો છે જો ને મારી પાસે,
પણ મારે કશુ જોઈતું જ નથી..... તારા વગર

 
2
 
57 seconds
 
Atrangi

એક કંજૂસ વાણિયો એના છોકરાને ઢસડી ઢસડીને મારી રહ્યો હતો.

કોઇકે પૂછયું, કેમ મારો છો?

વાણિયો : મે એને કીધું, એક પગથિયું છોડી એક પગથિયું ચડ, ચપ્પલ ઓછી ઘસાશે. એ બે-બે કૂદીને ચડ્યો એમાં પેન્ટ ફાટી ગ્યું.
😂😝😂🤣😆😜😆

 
17
 
a hour
 
akshay parekh

છે ને કમાલ "મન" કપડાનું નથી તોય
*મેલું* થાય છે.......
દિલ કાચનું નથી તોય તૂટી જાય છે......

 
20
 
3 hours
 
akshay parekh

🕉 🙏 જય અંબે 🙏 🕉

સુખી બાપ ની વ્યાખ્યા આપવી હોઈ તો શુ આપી શકાય? જેની દીકરી સુખી તે બાપ સુખી.તેનાથી ઉલટું પણ એટલું જ સાચું છે કે,જેની દીકરી દુઃખી તેનો કરોડપતિ બાપ પણ દુઃખી...

 
22
 
4 hours
 
akshay parekh

🕉 🙏 જય અંબે 🙏 🕉

જીવ આપીને પણ જે જશ મેળવી શકાતો નથી

તે સારી જીભ વાપરીને મેળવી શકાય છે.

 
21
 
5 hours
 
akshay parekh

*🌹🙏🌴सूरतनी अटक🌴🙏🌹*
*🌹वाणावाला, 🌹ताणावाला, 🌹गोनावाला, 🌹भाणावाला, 🌹भाणा-भगवानवाला, 🌹टपालीवाला, 🌹󞔦दिवासलीवाला, 🌹माटलीवाला, 🌹बाटलीवाला, 🌹बाटलावाला, 🌹चलकवाला, 🌹बंकटवाला, 🌹पंडीतवाला, 🌹लहेजतवाला,󞐼󞔵🌹वांकीकुलीवाला, 🌹महादेववाला, 🌹महुवागरावाला, 🌹रीबनवाला, 🌹ईलास्टीकवाला, 🌹खरवरवाला, 🌹फेन्सीवाला, 🌹रेवावाला,🌹मेघावाला, 🌹मारवाडीवाला, 🌹गोटावाला, 🌹गोटीवाला, 🌹कोठीवााला, 🌹डोलीवाला, 🌹डोबीवाला, 🌹कडीवाला, 🌹घँटीवाला, 🌹गढीवाला, 🌹हाथीवाला, 🌹कांगरीवाला, 🌹बंगडीवाला, 🌹बोरडीवालाा, 🌹किनारीवाला, 🌹पेचीवाला,🌹शेरडीवाला, 🌹गोरजीवाला, 🌹लेखडीयावाला, 🌹डोढीयावाला, 🌹कोडीयावाला, 🌹नोरीयावाला, 🌹कारीया-छूवाला, 🌹टालीयावाला, 🌹बारडोलीयावाला, 🌹दमवाला, 🌹रेसमवाला, 🌹रंगुनवाला, 🌹अेडनवाला, 🌹परमानंदवाला, 🌹बखसवाला, 🌹बमफसावाला, 🌹वालना-रसावाला, 🌹व्यासवाला,󞐼🌹रामसावाला, 🌹चांगावाला, 🌹चीमनावाला, 🌹राजावाला, 🌹घडावाला, 🌹गरीबनिवाजवाला, 🌹लंकापतिवाला, 🌹लूलीया-भगतवाला, 🌹शिव-शक्तिवाला, 🌹राशीवाला, 🌹ऋषिवाला, 🌹कासुवाला, 🌹रुपावाला, 🌹चुवावाला, 🌹देवचंद-मोतीवाला, 🌹घुघरीवाला, 🌹घोडा-गाडीवाला, 🌹पुठावाला, 🌹साफीवाला, 🌹फीजीवाला, 🌹जरीवाला, 🌹लोचावाला, 🌹संचावाला, 🌹भरुचावाला, 🌹भुरामंजावाला, 🌹काचीवाला, 🌹माजीवाला, 🌹घी-चाटुवाला, 🌹󞔟टीक्कीवाला, 🌹टीक्कावाला, 🌹लीलावाला, 🌹गरम-मसालावाला, 🌹बाबीवाला, 🌹मरवावाला, 🌹खाट्टी-केरीवाला, 🌹दुधपाकवाला, 🌹घारीवाला, 🌹मोरी-लापसीवाला, 🌹दालवाला, 🌹दाळ-भातवाला, 🌹रोटलीवाला, 🌹भाजीखांउवाला,󞔮🌹मशरुवाला, 🌹वेलवानवाला, 🌹झवेरीवाला, 🌹अजमेरीवाला, 🌹शींगापुरीवाला, 🌹लेसवाला, 🌹बोम्ब-लेसवाला, 🌹मुंबईवाला, 🌹जयपुरवाला, 🌹डोक्टरवाला, 🌹लालवाला, 🌹दलालवालाा, 🌹गलालवाला, 🌹वायवाला, 🌹ढबुवाला, 🌹पाईवाला, 🌹गायवाला, 🌹पसुमाईवाला,*

 
11
 
13 hours
 
dipak2510

તું કંઈક વાત કર મને *તારી જરુર છે...*

ગળે લગાવી ને મને ના દૂર કર મને *તારી જરુર છે...*

દગા તો બહુ મળ્યા જીંદગી માં હવે થોડા *પ્રેમ ની જરુર છે...*

સાચું કહું તો બીજા કોઈની નહી પ્રેમ માટે બસ એક *તારી જ જરુર છે...*☝🏻😔😭

 
65
 
13 hours
 
Atrangi

બુટનું માપ ભલે મોચી નક્કી કરે...
ખમીસ નું માપ ભલે દરજી નક્કી કરે...
દવાનું માપ ભલે ડોક્ટર નક્કી કરે...
પણ..
સંપત્તિનું માપ તો આપણે જ નક્કી કરવું પડે છે...

 
32
 
16 hours
 
akshay parekh

રવિવારે 💂પતિ વાળ કપાવી ને ઘરે આવ્યો
પતિ : હું તારા કરતા ૧૦ વરસ 😃નાનો લાગુ છું ને
હાજર જવાબી પત્ની :
ટકો 👶કરાવી નાખો ,
જનમ્યા હોય ને અેવા લાગશો😝😛😜

 
84
 
17 hours
 
akshay parekh

*જીવો છો ત્યા સુધી રોજ DP બદલતા રહો*..
*મયૉ પછી તો એકજ ફોટો લટકશે*
*એ પણ દિવાલ પર ..કાયમ માટે*

😊Life જલસા થી જિવાની.
તકલીફ નેય khabar પડે
હુ ખોટી જગ્યા એ ભરાઈ ગઈ .
😃😃

 
112
 
18 hours
 
dipak2510
LOADING MORE...
BACK TO TOP