ગુજરાતી (15469)

- *"પ્રાથના"* કરતાં પહેલા *"વિશ્વાસ"* કરવો જરૂરી
- *"બોલતાં"* પહેલાં *"સાંભળવું"* જરૂરી
- *"વાપરતાં"* પહેલાં *'કમાવવુ"* જરૂરી
- *"લખતા"* પહેલાં *'વીચારવુ"* જરૂરી
- *"છોડી દેતા"* પહેલાં *"પ્રયત્નો કરવા"* જરૂરી
*ખાસ અગત્યનું*
- *"મરતાં"* પહેલાં *"જીવન જીવવું"* જરૂરી

 
4
 
4 hours
 
Mits9022

*એકલતા* ની
*ઔષધ*
શોધાય તો ઠીક છે...
બાકી *મિત્રતા*
જેવો કોઈ
*મલમ* નથી

 
45
 
a day
 
लक्ष्य_मोदी_दोबारा

રિમજીમ વરસાદમાં, હાથમાં છત્રી હોવા છતાં, એ ઘેર આવ્યો ત્યારે, ફક્ત ડાબો ખભો ભીનો જોઈને

પચાસ વરસાદ જોઈ ચુકેલી એની બા એ કીધું

*અરે "એને" એકવાર ઘેર તો લઈ આવ'*.
😀😀

 
22
 
a day
 
लक्ष्य_मोदी_दोबारा

💞 #ગુજરાતી_સાહિત્ય 💞

"સંબંધ" માપવાના જીવનમાં કોઈ "ત્રાજવા" નથી હોતા,
એ તો "તમારું વર્તન જ" કહી દે છે કોણ કેટલું "કિંમતી" છે..??

 
34
 
a day
 
लक्ष्य_मोदी_दोबारा

અનુષ્કા : ચા બનાવું?

કોહલી : હા બનાવ.

અનુષ્કા : મોટો કપ કે નાનૉ કપ બનાવું?

કોહલી : કપ નું નામ ના લઈશ, રકાબીમાં આપ, થાળીમાં આપ, વાડકીમાં આપ, પણ કપ નું નામ ના લઈશ.....

😂😂😂

 
30
 
a day
 
Udaym152

ભગવાન પર ભરોસો કરવાનું શીખવું હોય
તો પક્ષીઓ પાસે થી શીખો , કેમ કે સાંજે તે
માળા માં પાછું આવે છે ત્યારે તેની ચાંચ માં
કાલ માટે કોઈ દાણો નથી હોતો.....

 
21
 
a day
 
Sagar Kansagara

ચાની જેમ ઉકળી રહી છે જિંદગી ,

પણ અમે પણ એક એક ઘૂંટ મોજથી લેશું

 
34
 
a day
 
लक्ष्य_मोदी_दोबारा

પીપળા ના પાન થી શરૂ થતી જીંદગી...
તુલસી ના પાન પર અટકે છે..
પણ આ બે ની વચ્ચે જીંદગી કેટલુ ભટકે છે ??

🅶🅾🅾🅳 🅼🅾🆁🅽🅸🅽🅶

 
37
 
2 days
 
Udaym152

એક માતા સો શિક્ષક ની ગરજ સારે છે

પણ

જો મોબાઈલ 📲 સાદો વાપરે તો..
😂😂😂

 
63
 
3 days
 
User111

માટીના દીવા જેવા છે સંબંધો,
તેલ ખતમ તો ખેલ ખતમ !!
🌹💐🌹શુભ સવાર🌹💐🌹

 
51
 
3 days
 
लक्ष्य_मोदी_दोबारा
LOADING MORE...
BACK TO TOP