ਪੰਜਾਬੀ (619)

ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ👆ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੀਰ 💪ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
❤ਦਿੱਲ ਪੱਖੋਂ ਨੀ।। ਗੌਰੀ

 
0
 
3 days
 
GOriya

िਜॅਤਣ ਲਈ िਪਅਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਹਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਅਾਏ , ਜਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ , ਵਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਅਾਏ ....!!ਬੇਈਮਾਨ❤....

 
0
 
5 days
 
GOriya

TAUR ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜਚਦੀ ਅਾ
ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ
ਦੁਨੀਅਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਮੱਚਦੀ ਅਾ

 
1
 
5 days
 
GOriya

ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨੀ ਚੱਕੀ ਦਾ 💪🏻ਡਰ ਡੁਰ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਸ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਰੱਖੀ ਦਾ 😉💪..

 
2
 
5 days
 
GOriya

🙏ਜੇ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ,,
💐ਲੱਗੀ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਉਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ!!

 
0
 
5 days
 
GOriya

ਸਾਦਗੀ ਦਾ 👉🏻 ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਟੈੈਗ ਨੀ.. 😊 ਮੁੰਡਾ 👉🏻❤ ਦਿਲ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਜੱਗ ਜਿੱਤਦਾ#

 
4
 
8 days
 
GOriya

ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ❤👈 ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ...

 
3
 
9 days
 
GOriya

ਸ਼ਰਾਫਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੀ ਹੀ ਰੱਖੋ..
ਜਿੰਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ..

 
2
 
12 days
 
GOriya

🖕ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਈ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਯਾਰੀਆਂ,🤝

✌ਦੂਜਾ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ 🙏ਯਾਰ ਮਾਰ ਦੇ👑##

 
5
 
19 days
 
GOriya

ਖਾੳੁ ਪਿੳੁ ਅੈਸ਼ ਕਰੋ .. ਨਾਮ ਲਵੋ ਸਦਾ ਰੱਬ ਦਾ
ਅਾਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੱਤਲਬ ਰਖੋ ..
ਅੈਵੇਂ ਠੇਕਾ ਨਾ ਲਵੌ ਸਭ ਦਾ ...

 
8
 
23 days
 
GOriya
LOADING MORE...
BACK TO TOP