ਪੰਜਾਬੀ (535 | sorted randomly)

"ਫੁੱਕਰੇ ਯਾਰਾ ਤੋਂ ___ ਬੇਗਾਨੀਆ ਨਾਰਾਂ ਤੋਂ ___ ਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਦੀਆ ਤਾਰਾਂ ਤੋ ਹਮੇਸਾ ਦੂਰ ਰਹੋ_____"

 
71
 
418 days
 
Brar Saab

ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਅਖੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਛੱਤੀ ਰਪਈਏ ਕਮਾਉਦਾ ,ਓਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀ, 'ਮੀਰ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਬੀ ਫੇਰੇਦੇਣਿਓ ਛੱਤੀ ਛੱਤੀ ਦਾ ਤਾ ਕਈ ਜਰਦਾ ਈ ਲਾ ਜਾਦੇ ਆ ਦਿਨ 'ਚ।
ਅੱਗੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚੋ ਪੱਚੀ ਤੀਹ ਮਣ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟਰੈਲੀਆ ਤੇ ਵਿੱਢ ਲਾਕੇ, ਪੱਲੜ ਪਾਕੇ ਨਰਮਾ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਦੇ। ਤੇ ਐਂਤਕੀ ਕਿੱਲੇ 'ਚੋ ਨਰਮਾ ਐਨਾ 'ਕੁ ਝੜਿਆ ਭਾਮੇ ਮੋਟਰਸੈਕਲ ਤੇ ਪੰਡ ਬੰਨਕੇ ਬੰਦਾ ਮੰਡੀ ਬਗਜੇ।
ਪਹਿਲਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆ ਤੇ ਪੱਚੀ ਪੈਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾਕੇ ਪੁੱਛਲਾ, ਸਾਰੀਆ ਸਕੀਮਾ ਤੇ ਮੋਦਾ ਲਾਤਾ।
ਗੋਲਡਸ਼ਟਾਰ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਲਿੰਕ ਰੋੜਾ ਤੇ ਤੜਕੇ ਆਥਣੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਭਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰੀ 'ਚ ਡੂਢ ਸੌ ਜਣਾ ਭਜਾ ਦੇਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕ ਤੇ, ਤੇ ਮਸੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ।
ਫਰਦ ਕੇਦਰਾ 'ਚ ਲੰਮੀਆ ਲੈਨਾ ਲੱਗੀਆ ਨੇ। ਜਾਕੇ ਪੁੱਛਲਾ ਹਰਿੱਕ ਆਖੂ, "ਲਿਮਟ ਬਨਾਉਣੀ ਆ"।
ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਪਰ ਦਸਵੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮੁੰਡੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਦਸਮੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੱਢਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਦੇ ਆ ਬੀ ਬੱਸ ਬਾਈ ਦਸਮੀ ਤੱਕ ਈ ਪੜ੍ਹੇ ਆਂ।
ਵਿਹਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੱਥਾ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਮੁੱਛ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਈ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਗੇ, "ਜਰ ਕਿਮੇ ਕਰੀਏ ਮੁੱਛਾ ਰੱਖਲੀਏ ਕਿ ਕਟਾਦੀਏ"। ਆਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ! ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ।
ਓਹੀ ਤੇਰੇ ਆਲੀ ਗੱਲ ਪਾਕੇ ਟੈਟ ਪਜਾਮੀਆ, ਟੀਨੋਪਾਲ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਚੰਗੇ ਸਫੈਦ ਲੀੜੇ ਪਾਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਬ 'ਚ ਬਗ ਜਾਦੇ ਨੇ। ਨੀਮੇ ਜੇ ਮੇਜ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾ ਧਰਕੇ ਗੋਲਕੁੰਡਲ ਬਣਾਕੇ ਆਏ ਬਹਿ ਜਾਦੇ ਆ ਜਿਮੇ ਚਿੜੀ ਉੱਡ ਕਾਂ ਉੱਡ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ।
ਕੌਮ ਨੇ ਐਡੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਥੋਨੂੰ ਜਰ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਐਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵੀ ਕੀ ਆਖ। ਬਾਪੂ ਕੰਵਲ ਦੀ ਆਖਤ, "ਸਿਰ ਸਿਰਫ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਨਈ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ"।
ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਬ ਗਿਆ ਬਾ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਬੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜ ਛੇ ਸਕੌਰਟੀ ਗਾਡਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਬੀ ਵੱਡਿਆ ਜੱਥੇਦਾਰਾ ਜੇ ਪੰਜ ਛੇ ਸਟੇਨਗੰਨਾ ਆਲੇ ਈ ਰੱਖਣੇ ਆ ਨਾਲ ਫੇਰ ਤੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾਤਣਾ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ।
ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

 
41
 
390 days
 
Brar Saab

ਯੈਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ #Attach ਸੋਹਣੀਏ_____
.
ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੇ #Bullet_Black ਸੋਹਣੀਏ___

 
66
 
512 days
 
GOriya

ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ 😳ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ..🙉ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ 😘ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਂ..ਸਾਲੀਏ 😡ਅਸੀਂ ਅਧੀ ਅਧੀ 🌒ਰਾਤ ਤੱਕ Sony ਤੇ CID ਦੇਖ 💻ਕੇ ਐਵੇਂ ਨੀ ਅਖਾਂ 👀ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ😍

 
182
 
679 days
 
Grewal

ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਨਖ਼ਰਾ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਖਦਾ ਨੀ..!
ਲਗਦਾ ਠੋਕਰ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ..!🙍Hon3y 👈

 
21
 
437 days
 
Hon3y..!

ਮੈ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ. ...
.
ਮੈ ਕਿਹਾ...ਕਮਲੀਐ ਕਿਥੇ ਐ ਤੂੰ ?
.
ਕਹਿੰਦੀ...ਮੈ ';5 taara'; ਹੋਟਲ ਚ ਅਪਣੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ PIZZA ਤੇ PASTA ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ.... ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਹੋ.....?
.
.
.
ਮੈ ਕਿਹਾ... ਮੈ 'ਲੰਗਰ'' ਚ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਐ!!...ਜਿਥੇ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ';ਖੀਰ'; ਪਵਾ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਐ !!! 😜😝
........

 
212
 
356 days
 
Pluto009

ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ...
ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ...।💔💔

 
101
 
502 days
 
N@d@n_r@v!!

ਮੰਜਿਲਾਂ ਭਾਂਵੇ ਜਿੰਨੀਅਾ ਮਰਜੀ ਉੱਚੀਅਾ ਹੋਣ..
ਪਰ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸਾ ਪੈਰਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ..

 
130
 
414 days
 
Brar Saab

ਮੇਰੇ ਔਗੁਣ ! ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ
ਅੰਤ ਨਹੀ, ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀ,
ਮੇਰੇ ਜਿਆ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਨਹੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ
ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ 🙏🙏
ਨਹੀ..!

 
57
 
467 days
 
GOriya

ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੰਨਾ ਰਾਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵਾਗੇ ,
Chalde- Chalde ehnaa raaha vich kite gumm ho janwange,
ਕੋਈ ਤਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵਾਗੇ ,
Koi taa kare piyaar saanu ve uhde ho janwange,
ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਈਆ ਨੇ ਅੱਖਾ ਰੌ-ਰੌ ਕੇ ,
Hun thaak gayiyan ne Akhaan Ro-Ro k...
ਕੋਈ ਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਤਾ ਲਵੇ ਜਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਲਈ ਸੌ ਜਾਵਾਗੇ |
Koi bahan vich taa lawe Zindgi saari layi SO janwange !

 
126
 
1781 days
 
Lonely HarguR
LOADING MORE...
BACK TO TOP