ਪੰਜਾਬੀ (546 | sorted randomly)

ਹੱਸਣਾ ਅਤੇ ਹਸਾਉਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ
ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਚਾਹਤ ਹੈ ਮੇਰੀ
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਜਾ ਨਾ ਕਰੇ
ਪਰ ਹਰ ਅਾਪਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ
ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ..

 
171
 
431 days
 
Jeet_Kalsi

ਰਿਸ਼ਤੇ 3 ਵਕਤ ਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾਦੇ ਨੇ

ਔਲਾਦ ਮਾਪੈ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ

ਯਾਰ ਯਾਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ

ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ

 
22
 
1926 days
 
KunalR

ਵੋਟਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚਲਦੀਆਂ..!
ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦਾ
ਸੋ ਬਹਿਸਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਚੋ..!

 
55
 
417 days
 
Hon3y..!

»→ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਗਾਤ ਮੇਰੇ ਲਈ,,
ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੇਰੇ ਲਈ,, ღღ

»→ ਜੋ ਵਾਰ ਸਕਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀ,,
ਇੱਕ ਜਾਨ ਏ ਬਿਗਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਲਈ

 
35
 
2108 days
 
J@ss!

ਕੁੱਤਾ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਦੇਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਂ,
ਬੰਦਾ ਰੋਵੇ ਹੋਰ ਰਵਾਉਂਦੀ ਦੇਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਂ,
ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਵੱਢੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ,
ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਦੇਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਂ,
ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾ ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੁੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,
ਮਰਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਰਜਾਉਂਦੀ ਦੇਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਂ.

 
98
 
1590 days
 
Guraya

ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ PEG ਬਣਾ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ

ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕ ਹੋਰ PEG ਬਣਾ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ

ਬੀਅਰ ਬ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ SIR ਲੜਾਈ ਹੁਣੀ ਕਦੋ ਏ

ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ PEG ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ... 😂😂😂

 
62
 
701 days
 
Deepakkapoor58

ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ...
ਪਰ ਮੈ ਸੰਭਲ ਗਿਅਾ...
ਕਿੳੁਕੀ ਮੈ ਠੌਕਰਾ ਨਾਲ ਗੀਰਿਅਾ ਸੀ...
ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾ ਤੋ ਨਹੀ..

 
63
 
626 days
 
GOriya

ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦਾ
ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ
ਜਾਦਾਂ । ਓਹ
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਦਾ ।
ਡਾਕਟਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਚਿਕਅੱਪ
ਕਰਨ
ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਅਾਉਂਦਾ ਤੇ
ਚੈਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ
ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ
ਆਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ
ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ
ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ
ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉ ਕਿ
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲਦੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੱਟ
ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ
ਅਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਲ
ਖੜਾ ਬੱਕਰਾ ਸੁਣ ਲੈਦਾ
ਓਹ ਘੋੜੇ
ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੂੰ
ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਥੋੜਾ
ਉਠ
ਨਹੀ ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ।
ਘੋੜਾ ਨਹੀ ਉਠਦਾ
। ਦੂਜੇ
ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਫੇਰ ਆਇਆ
ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘੋੜੇ
ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਤਰਾ ਹੀ
ਸੀ ਓਹ ਜੱਟ ਨੂੰ
ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ
ਅੱਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਘੋੜਾ
ਨਾ ਉਠਿਆ ਤਾ ਕੱਲ
ਨੂੰ ਇਸ
ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ
ਲੱਗਦਾ । ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ
ਰਾਤ ਘੋੜੇ ਨੁ ਸਮਝਾਇਆ
ਕਿ ਜਦੋ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਤਾ
ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ
ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਹੋ
ਜਾਵੀਂ । ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ
ਆਇਆ ਤਾ ਬੱਕਰੇ
ਦੇ ਕਹਿਣ
ਤੇ ਘੋੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ
ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ । ਸਾਰੇ
ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ
ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਠੀਕ
ਹੋਗਿਆ । ਡਾਕਟਰ
ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ
ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ ।
ਜੱਟ ਬਹੁਤ
ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ
ਠੀਕ
ਹੋਣਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰਾ
ਵੱਢਾਗੇ
। ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ
ਐਂਵੇ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਸਲਾਹ ਨੀ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦਾ

Hahahahah😂😂😂😂😂😂😂😂

 
62
 
661 days
 
Brar Saab

ਇਕ ਪੰਡਿਤ ਭੱਜਦਾ - ਭੱਜਦਾ ਇਕ ਕੁੜੀ ਚ ਵੱਜਇਆ

ਕੁੜੀ - ਸ਼ਰਮ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਬੋਦੀ ਰਖ ਕੇ ਕੁੜੀਆ ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ...


ਪੰਡਿਤ - ਬੀਬੀ ਬੋਦੀ ਆ .........
ਕੋਈ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥੋੜੀ ਏ

 
71
 
662 days
 
Brar Saab

Jਨਤਾ ADD requstan ਐਦਾਂ ਭੇਜਦੀ ਆ
ਜਿਦਾਂ ਭੂਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਕੈਮੇੰਟ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਇੰਜ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ
ਜਿਦਾਂ ਫੁਫੜ ਨੇ ਦਾਜ ਚ ਸਫ਼ਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ
ਹੁੰਦੀ ਆ

 
30
 
2006 days
 
Anonymous
LOADING MORE...
BACK TO TOP