ਪੰਜਾਬੀ (5 in 1 month | sorting by most liked)

ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਘਰ
ਆਲਣੇ ਤਾ ਪੰਛੀ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲੈਦੇ ਨੇ !!

 
12
 
17 days
 
GOriya

ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ Mega Pixel ਘੱਟ ਸੀ...
ਅਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਤ ਸੀ ...GrV

 
9
 
10 days
 
GOriya

♥️ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ!!✌️
♥️ਅਸੀਂ ਇਕ ਪੈਰ ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ!!✌️

 
8
 
20 days
 
GOriya

ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਸ਼ਾਂਤ, ਵਿਚ ਭਲੀਏ ਇਕਾਂਤ,
ਪਰ ਸਬ ਪਤਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਚਲ ਏ।।

 
5
 
15 days
 
GOriya

ਤੂਫ਼ਾਨ

ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹ੍ਹਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਗਿਆ ਬੱਸ ..

 
3
 
17 days
 
Thakur Saab
LOADING MORE...
ALL MESSAGES LOADED
BACK TO TOP