ਪੰਜਾਬੀ (647)

ਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਕਦੇ ,
ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ ਹਾਂ
ਭਾਂਵੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀੰ ,
ਪਰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਹਾਂ

 
9
 
13 days
 
GOriya

ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਸੱਜਣਾ🏼 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ🧪ਲਗਦੇ ਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ

 
7
 
18 days
 
GOriya

#ਸਮਜ ਨਾ ਲਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ #ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ #ਤੜ੍ਹਫ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ #ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ...

 
3
 
20 days
 
GOriya

ਜ਼ਿਦਗੀ ਭਰ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਹਸਾਨ ਰਹੇ,,
ਤੇਰੇ ਹੌਠਾੰ ਤੇ ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਾਨ ਰਹੇ,,

 
4
 
34 days
 
GOriya

ਪੂਚ-ਪੂਚ ਕਰੀ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ,,
ਭਾਵੇਂ ਆਕੜ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਲੀ..
🔞💪

 
8
 
41 days
 
GOriya

ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਜਾ ਤੂੰ
ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਉ
ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੀਦ ਹੋ ਜਾਣੀ
ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਉ

 
5
 
62 days
 
GOriya

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਏ ਕਰੀ ਜਾਨੇ ਆ
ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਰਿਹਾ

 
11
 
66 days
 
GOriya

ਕਤੀੜਾ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ 🦁ਨੀ ਡੱਕੀ ਦੇ਼ ਼ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੀ ਰੱਖੀ ਦੇ

 
17
 
77 days
 
GOriya

ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖ ਮਿੱਤਰਾ
ਮੇਰੀ ਟਾਈਮ⌚ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਖ 👀ਮਿੱਤਰਾ

 
4
 
77 days
 
GOriya

ਨੀ ਤੂੰ ਬਾਹਲੀ ਸੋਹਣੀ 👈
ਮੈਂ ਨਾ👸 ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਐਨਾ #ਸੋਹਣਾ😏
😘 ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ #ਮਿੱਠੀਏ
ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੀਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁਣਾ 💓💝

 
8
 
79 days
 
GOriya
LOADING MORE...
BACK TO TOP