मराठी (2395 in 1 year | sorting by most liked)

लग्नाच्या 18 वर्षानंतर...
.
बायको - माला पिझ्झा खायचा आहे.
नवरा पिझ्झा आणून देतो.
.
.
बायको - थँक्स.
.
नवरा - फक्त थँक्स?
.
.
बायको लाजून - इश्श, मग काय आता i
love you वगैरे म्हणू का?
.
.
.

नवरा - फालतूपणा करू नकोस! अर्धा -
अर्धा कर!😝😂 😂😂😝😝😝😝😝😂😂😂

 
240
 
299 days
 
Just4u

माहिती आहे, देवाने आपल्या दोन बोटा मधे जागा का दिली ?
कारण , कोणी तरी आपल्या जीवनात यावं.. अन् प्रेमाने, आपला हाथ पकडून म्हनावं ..
.
.
.

घे मित्रा,

वड सिगरेट 🚬🚬🚬🚬🚬🚬🚬 !
😜😜😂😆😆

 
238
 
312 days
 
mumbai..

सुनबाई ---सासूबाई कॅडबरी
खाणारा का ?

सासूबाई --नको बाई, मला कुठे "सात समुंदर "वर नाचता येतंय

😂😂😂😂😂😂

 
237
 
298 days
 
almighty

नेट पॅक आणि दारूचा पॅक...!
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
किती ही मारा लगेच संपतो...!
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
😃खतरनाक विद्यार्थी😜
.
मैडम-सांगा मुलांनो
'लोफर' आणि 'आँफर'
मध्ये काय फरक आहे?
.
विद्यार्थी-सोप आहे मैडम..
i love you जर मुलगा बोलला
तर लोफर😜
आणि जर मुलगी बोलली तर
आँफर😜
😝😝😝😝😝😝😝😝😝
.
.😝
.
.
मैडम-जर जगात मुली नसल्या
तर काय होईल??
.
विद्यार्थी-शाळा -कॉलेज विरान
गल्ल्या सुनसान
दुनिया परेशान
मग नंतर..
ना जानू
ना जान😜😜
😝😝😝😝😝😝😝😝😝
.
मुख्याद्यापकांनी त्या मुलाचा
सत्कार करून
आदर्श विद्यार्थी पुरस्कार दिला
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
💥10 मजेशीर गोष्टी !!💥
1. तुम्ही साबणाने डोळे कधीच धुवू शकत नाही 😳
2. तुम्ही भांग पाड़ताना किती केसांचा पाड़ता हे सांगू नाही शकत .👨👴

3. तुम्ही जीभ बाहेर काढून नाकाने श्वास नाही घेऊ शकत .😝
4. "आत्ताच तुम्ही क्रं. 3 करून पाहीला."☺

6. जेंव्हा तुम्ही क्रं. 3 करून पाहिला, तेव्हा ते खरे आहे लक्षात आल,
"फक्त फरक एवढाच की तुम्ही कुत्र्यासारख🐕 दिसला.🐶😜


7. आता तुम्हाला हसु आलय,😊 कारण वेड्यात काढलो गेलो म्हणून.😊😊😊😊😊
8. पण तुम्ही क्रं. 5 विसरलात.😱
9. आता तुम्ही क्रं. 5 कोठे आहे पाहिलात.😏


10. "आता हेच अस दुसऱ्याना पाठवा, हिच गंमत!" 😆😆😆

"⭕शुन्यातून ⭕शून्य गेले
उरले शून्य ⭕, तुमच्यासारखे
👉👬👬 👈मित्र मिळाले
हेच आमचे पुण्य" 👏😊
[........... एक प्राणी मनात धरा....😇😇

🐒
🐴
🐑
🐘
🐼
🐥
🐔
🐍
🐢
🐠
🐟
🐬
🐳
🐋
🐎
🐉
🐇
🐅
🐃
🐀
🐏
🐄
🐐
🐓
🐕
🐖
🐁
🐂
🐩
🐈
🐆
🐪
🐫
🐊

धरला का .....😝😝

आता द्या सोडून ....😜😜

का उगाच मुक्या प्राण्यांना त्रास देता....😂😂😂😂

 
229
 
360 days
 
cul.sam

एक माणूस त्याच्या बायकोसोबत विमानाने प्रवास करत होता.
Air Hostess जवळ आली आणि तिने विचारले :
"Sir, would you like to take Tea together?"
नवरा "Yes" म्हटला आणि बायको कडे बघुन बोलला,
.
.
.
.
.
"ऊठ....
तिला बसू दे.."
😅😅
😂😂😂😂😂😂😂

 
223
 
324 days
 
Just4u

बायकोनी घेतलेला Modern उखाणा :

सप्तपदीच्या या वाटेवर मी नेहमीच तुला साथ देईन,
सप्तपदीच्या या वाटेवर मी नेहमीच तुला साथ देईन,

तुझ्यासाठी एखादा
शर्ट घेताना,
माझ्यासाठीही दोन साड्या आणि चार ड्रेस घेईन
👗👗💄💍👗👠👛
😜😛
चला दिवाळीच्या खरेदीला लागा ......

 
218
 
281 days
 
Just4u

एक भाऊ इजिप्त फिरायला जातो...

ईजिप्तची एक मुलगी त्याला विचारतेः तू माझ्यासाठी काय करु शकतोस?
.
.
.
.
तर
.
आपला भाऊ म्हणतो "पिरॅमिड च्या मागे चल, मी तुला मम्मी करतो ..😜😜😜😂😂😂

 
212
 
212 days
 
almighty

ये गं गायी गोठ्यामधी ,
बाळाला दुध दे वाटीमधी ,
बाळाची वाटी मांजर चाटी ,
मांजर गेले रागाने,
त्याला खाल्ले वाघाने ,
वाघ मामा गुरगुरतो ,
अस्वल मामी पोळ्या करती ,
एक पोळी करपली ,
दुधामध्ये वरपली ,
दुध झाले कडु
बाळाला आले रडू.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


आपल वय काय . . ? �
.
आपण वाचतोय काय .?�

.
ते पण ताला सुरात

लोक वेडी झाली या
Whatsapp मुळे.

😜😜😛😝😝😝
😂😂😂😂😂👆

 
211
 
297 days
 
User24000

😂😂😂😂😂😂😂😂😂
रविवारी नवरा केस कापून येतो आणी बायकोला म्हणतो बघ मी तुझ्या पेक्षा १० वर्षांनी लहान वाटतो कि नाही....


हरहुन्नरी बायको उत्तर देते-
एकदम टक्कल करायचे म्हणजे तुम्हाला पाळण्यात टाकून खेळवले असते
😆😜😂😆😜😂😆😜😂

 
210
 
215 days
 
Just4u

surname in Maharashtra
.
Colourful maharashtrians
.
- काळे
गोरे
पांढरे
काळभोर
हिरवे
पिवळे
ढवळे
.
.
Some Metallic Maharashtrians
.
पितळे
तांबे
लोखंडे
सोनार
चांदेकर
रत्नपारखी
हिरेखण
.
Facial Maharashtrian
.
टकले
दाते
कानफाडे
नकटे
बोबडे
तोतडे
डोळस
डोईफोडे
.
Professional Maharashtrians -
.
दिवेकर
वैद्य
वकील
भगत
चिटणीस
दिवाण
भालदार
कुलकर्णी
ऊद्धव
पारधी
शास्त्री
गोसावी
सुतार
जोशी
गुरु
पंडित
इंजिनीयर
.
Vegetable Maharashtrians
.
आंबेकर
काकडे
देठे
दुधे
बुधे
केळकर
भाजीखाये
नारळे
मुळे
पिंपळकर
वाले
भेंडे
फुलमाळी
भाजीपाले
.
Animal Maharashtrians
.
मांजरेकर
कोल्हे
कावळे
तितरमारे
वाघ
घारपुरे
वाघमारे
लांडगे
गरुड़
घारे
किटकुले
उंदीरवाडे
.
.
Funny Maharashtrians
.
भूत
लिडबीडे
वडाभात
पोटभरे
पोटदुखे
पोटपुसे
पोटे
उकिडवे
वाडीभस्मे
रागीट
.
Very Common Maharashtrians
.
मेश्राम
बालपांडे
गेडाम
देशपांडे
देशमुख
सहारे
मडावी
बारापात्रे
पाटील
.
Money Oriented Maharashtrians
.
लाखे
सव्वालाखे
पगारे
शंभरकर
हजारे
चिकटे
पन्नासे
फुकटे
बावनकर
तनखीवाले
परीपगार
.
Loud Maharashtrians
.
आकांत
गोंधळी
केकतपुरे
बोंबले
.
Village maharashtrian
.
शेगावकर
नागपुरे
पंढरपुरे
रामटेके
पिंपलगावकर
डोंगरकर
.
Killer maharashtrian
.
वाघमारे
कुत्तरमारे
मानुसमारे
तितरमारे
.
आत्ताच बनवलाय, ढकला पुढं..😃😃😃

 
210
 
224 days
 
Appu28
LOADING MORE...
BACK TO TOP