मराठी (2486 in 1 year | sorting by most liked)

लग्नाचा पहिल्या रात्री मराठी लोक काय करत असतिल विचार करा......🤔


😁😘😍💏😌


आलेल्या आहेराची टोटल मारतात....!!!!"
😆😆😜😜😂😂

 
253
 
352 days
 
almighty

😜😜😜😜😜

तूच माझी अप्सरा तूच माझी
रंभा .......
.
वा वा . . . ! !

तूच माझी अप्सरा तूच माझी
रंभा.....
पण मला माफ़ कर 😞.........
तुझ्या पेक्षा प्रिय मला
Royal Stag चा खम्बा😝😝😝😝😝

(कवी आता प्यायला बसलेत)

 
242
 
358 days
 
PHENOMENAL

लग्नाच्या 18 वर्षानंतर...
.
बायको - माला पिझ्झा खायचा आहे.
नवरा पिझ्झा आणून देतो.
.
.
बायको - थँक्स.
.
नवरा - फक्त थँक्स?
.
.
बायको लाजून - इश्श, मग काय आता i
love you वगैरे म्हणू का?
.
.
.

नवरा - फालतूपणा करू नकोस! अर्धा -
अर्धा कर!😝😂 😂😂😝😝😝😝😝😂😂😂

 
236
 
247 days
 
Just4u

सुनबाई ---सासूबाई कॅडबरी
खाणारा का ?

सासूबाई --नको बाई, मला कुठे "सात समुंदर "वर नाचता येतंय

😂😂😂😂😂😂

 
233
 
246 days
 
almighty

माहिती आहे, देवाने आपल्या दोन बोटा मधे जागा का दिली ?
कारण , कोणी तरी आपल्या जीवनात यावं.. अन् प्रेमाने, आपला हाथ पकडून म्हनावं ..
.
.
.

घे मित्रा,

वड सिगरेट 🚬🚬🚬🚬🚬🚬🚬 !
😜😜😂😆😆

 
232
 
260 days
 
mumbai..

गर्लफ्रेंडने बॉयफ्रेंडला विचारलेला सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न -

..

..

..

माझी आठवण आल्यावर उठतो की उठल्यावर माझी आठवण येते?😬😬😂😂

 
231
 
364 days
 
almighty

नेट पॅक आणि दारूचा पॅक...!
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
किती ही मारा लगेच संपतो...!
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
😃खतरनाक विद्यार्थी😜
.
मैडम-सांगा मुलांनो
'लोफर' आणि 'आँफर'
मध्ये काय फरक आहे?
.
विद्यार्थी-सोप आहे मैडम..
i love you जर मुलगा बोलला
तर लोफर😜
आणि जर मुलगी बोलली तर
आँफर😜
😝😝😝😝😝😝😝😝😝
.
.😝
.
.
मैडम-जर जगात मुली नसल्या
तर काय होईल??
.
विद्यार्थी-शाळा -कॉलेज विरान
गल्ल्या सुनसान
दुनिया परेशान
मग नंतर..
ना जानू
ना जान😜😜
😝😝😝😝😝😝😝😝😝
.
मुख्याद्यापकांनी त्या मुलाचा
सत्कार करून
आदर्श विद्यार्थी पुरस्कार दिला
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
💥10 मजेशीर गोष्टी !!💥
1. तुम्ही साबणाने डोळे कधीच धुवू शकत नाही 😳
2. तुम्ही भांग पाड़ताना किती केसांचा पाड़ता हे सांगू नाही शकत .👨👴

3. तुम्ही जीभ बाहेर काढून नाकाने श्वास नाही घेऊ शकत .😝
4. "आत्ताच तुम्ही क्रं. 3 करून पाहीला."☺

6. जेंव्हा तुम्ही क्रं. 3 करून पाहिला, तेव्हा ते खरे आहे लक्षात आल,
"फक्त फरक एवढाच की तुम्ही कुत्र्यासारख🐕 दिसला.🐶😜


7. आता तुम्हाला हसु आलय,😊 कारण वेड्यात काढलो गेलो म्हणून.😊😊😊😊😊
8. पण तुम्ही क्रं. 5 विसरलात.😱
9. आता तुम्ही क्रं. 5 कोठे आहे पाहिलात.😏


10. "आता हेच अस दुसऱ्याना पाठवा, हिच गंमत!" 😆😆😆

"⭕शुन्यातून ⭕शून्य गेले
उरले शून्य ⭕, तुमच्यासारखे
👉👬👬 👈मित्र मिळाले
हेच आमचे पुण्य" 👏😊
[........... एक प्राणी मनात धरा....😇😇

🐒
🐴
🐑
🐘
🐼
🐥
🐔
🐍
🐢
🐠
🐟
🐬
🐳
🐋
🐎
🐉
🐇
🐅
🐃
🐀
🐏
🐄
🐐
🐓
🐕
🐖
🐁
🐂
🐩
🐈
🐆
🐪
🐫
🐊

धरला का .....😝😝

आता द्या सोडून ....😜😜

का उगाच मुक्या प्राण्यांना त्रास देता....😂😂😂😂

 
226
 
308 days
 
cul.sam

👳ऐक माणूस हगायला जातो
🚪दरवाजा बंद करतो .
हगायला बसतो 🙊

समोर दरवाजावर लिहलेले असते डाविकडे बघ 👈

तो डाविकडे बघतो,
तेथे लिहलेले असते परत उजवीकडे बघ,👈

परत उजवीकडे बघतो
तेथे लिहलेले असते वरती बघ,👆मग तो वरती बघतो ,
तेथे लिहलेले असते
📝
मादरचोद हगायला आला कि इकडे तिकडे बघायला आलाय 😝😝😂😂😂😜😜
😝😝😝😝😝😝😝😝😝

 
223
 
329 days
 
mumbai..

एक माणूस त्याच्या बायकोसोबत विमानाने प्रवास करत होता.
Air Hostess जवळ आली आणि तिने विचारले :
"Sir, would you like to take Tea together?"
नवरा "Yes" म्हटला आणि बायको कडे बघुन बोलला,
.
.
.
.
.
"ऊठ....
तिला बसू दे.."
😅😅
😂😂😂😂😂😂😂

 
221
 
272 days
 
Just4u

एकदा 3 बेडुक मरतात, चित्रगुप्ताची वही हरवलेली असते.चित्रगुप्त म्हणतो -चला तुम्हीच सांगा कायकाय पापपुण्य केले ते.


पहिला म्हणतो :महाराज मी 12तास पाण्यात 12तास कमळावर बसायचो....चित्रगुप्त:छान निरूपद्रवी जिवन जगाला हा... जा स्वर्गात जा, मजा कर.

दुसर-या बेडकाला विचारले, तू काय केलेस? तो म्हणाला.
मी सुध्दा महाराज मी 12तास पाण्यात 12तास कमळावर बसायचो....
चित्रगुप्त:छान तू सुध्दा निरूपद्रवी जिवन जगलास ... जा तू पण स्वर्गात जा, मजा कर.....
जसा तिसरा बेडुक चित्रगुप्तासमोर आला चित्रगुप्त विचारतो:बोल तू काय पापपुण्य केले?
तिसरा बेडुक अत्यंत विनयाने


म्हणाला :महाराज, पहिली गोष्ट मी बेडूक नव्हे तर बेडकी आहे.
मला काहीही करता आलेले नाहीए. ....... पण

हे दोघेही ज्या "कमळावर " आलटून पालटून बसायचे, .......


ती "कमळा "मीच....
😝

 
218
 
328 days
 
mumbai..
LOADING MORE...
BACK TO TOP