Message # 464191

- भांडी घासणार्या (कामवाल्या) बाईची मुलगी *IAS झाली.*
- कामवाल्या बाईच्या मुलाला परीक्षेत *99%* मिळाले.
- कामवाल्या बाईच्या मुलीने *गोल्ड मेडल* मिळवले..

असल्या बातम्या वाचुन *मुले हट्ट* करायला लागली,
*आई तु पण भांडीघासायला जात जा.*🤣😆🤸‍♀🤸‍♀🤸‍♀

BACK TO TOP