Message # 464171

पहिला ढग...
पहिला पाऊस...
पहिली वीज...
पहिली गडगड...
पहिली माती...
पहिला गंध

*हे सगळं जुळुन आलं, की आमच्याकडे पहिले लाईट जातात...*😂😂😂
*(कल्याण-डोंबिवली पॅटर्न)*
😝😝😝😝😝😝😝😝😝

BACK TO TOP