Message # 464169

*आज भारत मंगळावर पोचला, एका दिवसात १०४ उपग्रह सोडले............*
*पण तरी पहिल्या पावसात लाईट जाणारच.*😛


*नियम म्हणजे नियम*

BACK TO TOP