Message # 464154

>>>
સાસુ એ જમાઈ ને ફોન કર્યો
સાસુ : વાયુ નું કેમનું છે???
જમાઈ : બસ હરડે લીધા પછી સારું છે
સાસુ : અરે હું વાવાઝોડા નું પૂછુ છુ.
જમાઈ : એ રસોડા માં છે "ચા 'બનાવે છે.

😭😭😭😭

BACK TO TOP