Message # 460340

😂😂😂

*કોઈ ભાજપને સમર્થન આપે તો પાસીયા લેબલ મારી દે કે આટલા કરોડમાં વેંચાયા,*
*તમારો બાપ હાર ડીક કોંગ્રેસ માં કેટલામાં વેચાયો?*

બોલો પાસિયાઓ...

BACK TO TOP