Message # 460263

काही लोकांना उष्ट पाणी चालत नाही

पण स्विमिंग पुल मध्ये लोकांच्या
बुडलेल्या गांडीच पाणी तोंडात
घेऊन पिचकाऱ्या बरोबर मारतील ....चुतमारीचे

BACK TO TOP