Message # 460037

*सकाळी वॉटरमध्ये हीटर टाकून सुरुवात केलेल्या दिवसाला*

*_रात्री क्वार्टरमध्ये वॉटर टाकून संपवणे..._*

*हेच जीवन*

*हा मेसेज 5 ग्रूप मधे पठावा*
*कोणीतरी संध्याकाळपर्यंत* *बसायला बोलावेल*
🥃🥃
✋🏻😌

BACK TO TOP