Message # 458734

मुलगा : ते प्रेमच काय जे 7 फेब्रूवारी ला सुरु होऊन 14 फेब्रूवारी ला संपणार😒

प्रेम तर आमच्या मित्रांच्या मध्ये आहे, जे आयुष्यभर सोबत असत.........

मुलगी : बर..

मग झव त्यांनाच

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

BACK TO TOP