Message # 458672

*'कसुन'* चौकशी करण्यापेक्षा..

*'बसून'* चौकशी केली तर लवकर बोलेल- *वाड्रा*🍺🍻
😜😝

BACK TO TOP