Message # 458633

https://b.sharechat.com/G7vCDOSM5T?referrer=otherShare
मुली रिक्षात बसल्यावर सुध्दा येवढी शाईनिंग मारतात की......

जस काय ह्यांच हेलिकॉप्टर बंध पडलय
आणि ना ईलाजान ह्यानां रिक्षात बसाव लागतय....
🤣🤣🤣🤣🤣
😂😂😂😂😂

BACK TO TOP