Message # 458337

Use yad karta tha...khuda ki dua ki tarah...maga use aek ibadat ki tarah...aaj use dundh raha hu aek gujarish ki tarah

BACK TO TOP