Message # 458265

वडील : *ही तुझी मैत्रीण आहे का?*

मुलगा : हो....

वडील(प्रतिप्रश्न) : *तोंड*ओळख आहे की *चिर* परिचीत आहे?
😳😄

BACK TO TOP