Message # 458264

*Observation*

वडील : सिगरेट केव्हापासून चालू केलीस ?
मुलगा : नाही बाबा
वडील : मग पूजेच्या वेळी एकाच काडीने समईतील पांच वाती कशा पेटवल्या ?

🤣😂🤣😂🤣😂

BACK TO TOP