Message # 457107

मुंबई ते पुणे हेलिकॉप्टर सेवा.

मुंबई ते पुणे अंतर आता फक्त पंधरा मिनिटांत पार करणार.

पण मी काय म्हणतो...


अपमान करून घेण्याची एवढी काय घाई?😜😆😅

BACK TO TOP