Message # 456869

मोदीला दिली ओसरी तर मोदी हात पाय पसरी
.
.
लाज पण नाही वाटत राव याला "अब कि बार फिर मोदी सरकार" म्हणताना!
.
इतकी देशाची वाट लावून पण मन नाही भरलं का?

BACK TO TOP