Message # 456691

जज्साहेब: (घटस्फोट मागणाऱ्या महिलेस उद्देशून) गेल्या तारखेपर्यंत आपण नांदायला जात नाही म्हणत होतात ;अचानक नांदायला तयार कशा झालात?
महिला: साहेब थंडीच तशी पडली आहे.

😜😜😜😜😜😜😜

BACK TO TOP