Message # 455522

बिदाईच्या वेळी निकची आई प्रियंकाच्या आईच्या कानात हळूच पुटपुटल्या....

*"आमचं पोरगं लहान आहे अजून, जरा 🔥🔥🔥🔥🔥दमानं घ्यायला सांगा सुनबाईला...!"* 😏😂

BACK TO TOP