Message # 454265

નવા વર્ષમાં કોઇએ હરખપદૂડા થવાની જરૂર નથી,ખાલી તારિખયું બદલશે બાકી GF,વાઇફ,બોસ,પગાર અને ધંધો એનો એ જ રહેશે...🙄🙄😛🤣😺😺(અને બોનસ નથી મળિયું એને ચણા ખાય ને છાના મના બેહવુ)

એટલે wishyu કરવા ધ્યાન રાખવું સુરસુરીયું ન થઈ જાય😹👻

#HappyDiwali

 
46
 
169 days
 
लक्ष्य_मोदी_दोबारा
BACK TO TOP