Message # 454202

सध्या समाजात पडलेले तीन भाग
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


एक व्हाट्सअप्प वर स्टिकर पाठवता येणारे ,
दुसरे पाठवता न येणारे
आणि तिसरे "हे कसं पाठवलं?" विचारणारे😁😁😂😂😂

BACK TO TOP