Message # 454175

ristey kisi ke mohtaj nai hote....yeto vo ehsas he jo praye ko apna or Apne ko praya kr deta he...

BACK TO TOP