Message # 454118

તને શું આપી શકું હું.

તે મને એટલું આપ્યું છે,
કે હું છલકાઈ ગયો છું.

તને શું આપી શકું હું.
સંપૂર્ણ તને સમર્પિત થઇ ગયો છું.

તારામાં હું એટલો ખોવાઈ ગયો છું,
કે પોતાને પણ ભૂલી ગયો છું.

#સ્વપ્ન_ન_જડે_ત્યાં_સુધી

BACK TO TOP