Message # 452879

आजच एका मैत्रिणीचा फोन आला होता..

म्हणाली...भेटशील का?

मी म्हणालो..काही काम आहे का?

तशी ती म्हणाली... आपण इयत्ता पहिलीत असताना
आठवतं का तू माझासोबत काय काय केलंस ते...


.
.
.
😳
😳😳
....काय करु

घरी जाऊ की वकीलाकड़े जाऊ...

*ME TOO*
😜😜😜

🤔😐😳

BACK TO TOP