Message # 452825

"પ્રેમ" ની "નફરત" સ્વીકારી લેવાની "વાલા"
'પણ'
"વિશ્વાસઘાતીઆે" થી દૂર 'રહે' જો
'કેમ કે વાલા'
"પ્રેમ' તો બધા "લોકોનો" ટૂટી "જાય" છે
'પણ' જ્યારે "વિશ્વાસ" ટૂટી જાય ને "સાહેબ"
ત્યારે "પ્રેમ' નથી "રહેતો" ।

BACK TO TOP