Message # 452800

Hum saaf dil log hain
Humare paas na yeh, na yun
Na hi agar magar
Jisey apnaya, Umar bhar nibhaya
Jisko chora, Bas chor diya.

BACK TO TOP