Message # 449677

नवरा (संशयाने) :- हा ऊदय कोण?

बायको :- मला काय माहीत?

नवरा :- मग त्याचा नंबर तुझ्या मोबाईलमध्ये कसा?
.
.
बायको त्याच्या हातातून मोबाईल घेऊन बघते आणि म्हणते - तो ऊदय नाही. UIDAI चा नंबर आहे. तरी बाबाला सांगत होते, *म्युन्सिपाल्टीच्या* शाळेत शिकलेला नवरा नको म्हणून...

🤣🤣🤣

BACK TO TOP