Message # 449661

आजकालच्या मुलांना सगळं आठवण्यासाठी बदाम खायला देतात😝

आपल्या वेळेस दोन कानाखाली दिल्या की ...सगळं आठवायचं
🤣

BACK TO TOP