Message # 449660

*बायकोला समजावून सांगणे म्हणजे,*

*क्रिस गेल ला,*

*तू उन्हात उभा राहू नको नाहीतर,*

*काळा पडशील अस सांगण्यासारखं आहे*

😂😂😂😂

BACK TO TOP