Message # 448194

जेव्हा हवामान खात्याने जाहीर केले की, पुढचे चार दिवस मुसळधार पाऊस कोसळणार ..
.
.
.
.
तेव्हा कुठे पाऊस कमी झाला...

🤭🤭😂😂😂😂

BACK TO TOP