Message # 448096

ઍક બેન બીજા બેન ને

જીંદગી છે
હાલો સમજયા
કે
હાયલા રાખે બેન
હાયલા રાખે...

પન આ ભોંસડી ના તારા ભાઈ
ઘડિકૈ ને ઘડિકૈ ઘાયલા રાખે

સાવ
એવું પણ થોડુ હાયલા રાખે....

ભોંસડી નૉ લંડ ઠરે તૌ બીડી જગાવે
ને બીડી ઠરે તૌ લંડ ને જગાવે...

BACK TO TOP