Message # 448083

दर तासांनी मुतायला लागली की *पावसाळा*,


गोट्या घट्ट झाल्या की *हिवाळा*

आणि गोट्या सैल झाल्या की *उन्हाळा*

बाकी हवामान शास्त्र वैगरे अंधश्रद्धा आहेत.

😜😜
😂😂😂

BACK TO TOP