Message # 448047

मित्राला "लवड्या" म्हणा किंवा...
लवड्याला "मित्र" म्हणा

काही फरक पडत नाही कारण......
*कामाच्या वेळी "उभा" तोच रहातो....*
🤣🤣🤣🤣

BACK TO TOP