Message # 446581

*1988 सालचा पावसाळा सॉंग*

येग येग सरी ,
तुझे मटके भरी,
सर आली धावुन ,
मटके गेले वाहुन...


*2018 नविन पावसाळा सॉंग*

💃 येग येग पोरी ,
कोणी नाही घरी,
पोरगी आली धावुन,
झवलो कोंडम लावुन 😂 😂

*आता पोरं मोठी झाली ना राव*
😝 😝 😝 😝 😝 😝 😝

BACK TO TOP