Message # 443555

*आयुष्य हे डॉक्टरच्या गोळ्या घेऊन नाहीं,*
*तर मित्रांच्या टोळ्या घेऊन जगायचं असतं.....*

BACK TO TOP