Message # 443321

उन्हाळ्यात कितीही उसाचा रस,
लिंबू पाणी, पुदिना-कैरीचे पन्हे,
दह्याचे,लस्सीचे सेवन केले
तरीही🤔
🤔


*थंडावा मात्र बायको शांत असली तरच जाणवतो.*😜😜😜😜😜

BACK TO TOP