Message # 443228

आई : १ कानाखाली LAVA त्याला... आला MOTO शहाणा 🤣
किती वेळा सांगायचं, त्या SAM SUNG फिरू नको म्हणून...

चिंटू : नाही म्हणजे नाही..
OPPO मला IPHONE HUAWEI

अप्पा : नाही HONOUR ... APPLE तेवढी ऐपत नाही रे SONY

चिंटू : ASUS करता तुम्ही ... मग MI तर आता GIONEE रच नाही. 😜😜😎

BACK TO TOP