Message # 441572

"ना मुलगा साभाळंणार
ना मुलगी साभाळंणार
बायकोला चागलां जीव लावा
म्हातारपणी तिच साभाळंणार

*माझी बायको माझा अभिमान*

लेखक :- मी नाही .. बायकोनच
जबरदस्ती लिहून घेतल आहे

😜😂

Comments

Similar
#:439984
 
SPARSH
 
373 days
1
LOADING MORE COMMENTS...
BACK TO TOP