Message # 441475

एक फाडू जोक.....

एक बाई बस मधे:🚌

"अहो जरा माझ्या पोराला ओरडा हो,
मस्ती करतोय."

Patil: "काय रे मादरचोद, मस्ती करतोस लवड्या?
थांब तुझ्या आयला झवतो !"

बाई: "राहू द्या patil, करू द्या मस्ती.."
😬😂😂😂😝😝😂

BACK TO TOP